Ny indsats skal få kommunerne til at tilbyde flere LGBT+ fællesskaber

En stor del af den diskrimination og forskelsbehandling som LGBT+ personer oplever sker i de kommunale systemer og lokale miljøer, som vi begår os i fx i skolen, i sportshallen eller hos lægen. Derfor tager vi i det kommende år hul på et projekt, som skal skabe bedre LGBT+ kommunal politik og forankre flere af vores tilbud i kommunerne fx vores ungefællesskaber AURA. Mød her projektleder Stine Haslund Jønsson, som er involveret i arbejdet.

Fortæl om det projekt, som du er leder for. 

Vi er i gang med at opstarte et vanvittigt fedt projekt, som sikrer et mere permanent tilbud til de unge, der har hårdt brug for et trygt fællesskab i kommunerne. Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond og handler om at forankre vores ungefællesskaber AURA i de nu 11 kommuner, hvor AURA lige nu er finansieret med støtte fra fonde.  

Vi ved at unge, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet i sammenligning med unge, der ikke gør, mistrives i langt højere grad. Det er derfor LGBT+ Danmark startede AURA, og nu ved vi, at fællesskaberne gør en forskel, ifølge de evalueringsrapporter som Social Respons lavede i 2022. Den viser fx, at 66 % af unge, der har deltaget i AURA mere end fire gange føler sig mindre ensomme. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at der fortsat skal være sådan et tilbud til de børn og unge, der har brug for det – netop derfor er det vigtigt, at tilbuddet bliver forankret i kommunerne.  

AURA er alkoholfrie fællesskaber for unge under 18 år, der bryder med normer for køn/og eller seksualitet, hvor man mødes med andre unge om fx et brætspil eller et krea-projekt. Med en fælles aktivitet som omdrejningspunkt får de unge mulighed for at møde andre som dem, og spejle sig i de lidt ældre frivillige, der også selv er LGBT+ personer til arrangementer hver anden uge.  

Hvorfor ønsker LGBT+ Danmark, at de frivillige fællesskaberne som fx AURA skal høre til i kommunerne?  

Fordi kommunerne har et medansvar for LGBT+ borgeres trivsel. Heldigvis er det som om kommunerne er begyndt at blive mere klar over det. Fx er der flere af de store kommuner, der i løbet af de sidste par år har vedtaget en LGBT+ politik. Men der er et behov for at gøre det mere tydeligt og vise kommunerne, hvad de kan gøre for at mindske ensomheden og mistrivselen hos LGBT+ miljøet. Og der kan en stor del af vores tilbud jo komme i spil. Vi ved fx, at AURA virker, og i mange byer er det, det eneste tilbud til LGBT+ unge, der findes. Så derfor er det oplagt, at det i højere grad er kommunerne, der lægger lokaler og økonomi til. Derudover oplever vi stor efterspørgsel fra lærere og andre fagpersoner, der savner tilbud at henvise LGBT+ børn og unge til. Hvis flere af vores aktiviteter hører til i kommunerne, så får fagpersonerne også et større kendskab til dem og kan hjælpe os til at nå langt flere LGBT+ borgere.  

Hvordan foregår det kommunalpolitiske arbejde?   

Vi har arbejdet med at forankre vores tilbud som AURA og Transit i kommuner som Frederiksberg og København med god succes. Vi oplever, at medlemmer og miljøet efterspørger, at flere af vores tilbud kommer bredere ud. Derfor begynder vi at være i dialog med flere kommuner, hvor vores tilbud lige nu er drevet af frivillige LGBT+ personer og betalt med donationer fra fonde. Dialogen med kommunen går ad to veje; Den ene gennem vores ansatte, som rækker ud til relevante aktører og kommunalpolitikere i kommunen. Den anden vej går via vores medlemmer og frivillige, som vi understøtter i at arbejde mere lokalpolitisk og kæmpe for en bedre kommunal LGBT+ politik. Det gør vi fx igennem politiske dialogmøder og debatindlæg i lokalpressen i de pågældende kommuner. Derudover går vores kommunalpolitiske arbejde ud på at identificere relevante medarbejdere i kommunerne og kommunalpolitikere, som vi går i dialog med for at få dem til at bære vores tilbud ind til relevante budgetforhandlinger. 

Hvad kan man som medlem gøre for at hjælpe til det kommunalpolitiske?  

Vi vil meget gerne understøtte vores medlemmers engagement i det kommunalpolitiske arbejde og vise dem, at de har en påvirkning på den LGBT+ politik, der føres i deres kommune. Allerede i 2024 afholder vi en række arrangementer for medlemmer rundt omkring i Danmark, hvor vi blandt andet tilbyder skriveworkshops, der handler om at støtte medlemmer i at skrive debatindlæg omkring den LGBT+ kommunalpolitik, der er eller mangler i deres kommune. Dem kan man deltage i.   

Hvis du har lyst til at arbejde mere aktivistisk med det kommunalpolitiske arbejde, måske du har et AURA fællesskab i din kommune, du vil kæmpe for at forankre i kommunen, så tag kontakt til mig på [email protected] eller til min kollega Sissel Moos på [email protected]. Hold også øje med dit nyhedsbrev for mere information om vores medlemsaktiviteter i det nye år.