Ny hjemmeside skal vejlede LGBT+ personers familiedannelse

Det er alt for svært at finde rundt i reglerne for familiedannelse for LGBT+ personer i dag. Det skal den nye hjemmeside Lgbtfamilie.dk forsøge at afhjælpe – den lanceres i dag 1. marts i anledning af FNs Zero Discrimination Day

Familielovgivningen bygger stadig grundlæggende på normen om far-mor-barn, og er derfor særlig komplekse for regnbuefamilier.  Det har vi i flere år forsøgt at gøre politikere opmærksom på, og endelig i november 2021 blev vi hørt. Et bredt flertal i Folketinget blev enige om at afsætte midler til at etablere én samlet indgang for oplysning om gældende familieretlig og sundhedsretlig lovgivning i relation til LGBT+ personers familiedannelse. Resultatet er hjemmesiden LGBTfamilie.dk, som lanceres i dag.

Hjemmesiden indeholder både juridisk information og faglig viden og yder vejledning inden for emner som blandt andet adoption, assisteret reproduktion, forældremyndighed, sæd- og ægdonation, forældreskab og ægteskab. LGBTfamilie.dk er forankret i Familieretshuset og udviklet i et tæt samarbejde mellem Familieretshuset, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og LGBT+ Danmark.

Sekretariatschef Susanne Branner fra LGBT+ Danmark mener, at hjemmesiden er et vigtig skridt på vejen til at gøre familiedannelsen lettere for LGBT+ personer:

”LGBTfamilie.dk er lavet specifikt til regnbuefamilier, og vi håber, at det kan gøre det nemmere at finde den information, man har brug for, når man skal finde ud af, hvordan man kan danne familie. Men selvom den nye hjemmeside giver langt bedre vejledning til vores eksisterende muligheder for familiedannelse, så kæmper vi fortsat for, at reglerne på området skal moderniseres, så det kan blive lettere at stifte familie som LGBT+ person.

Hjemmesiden kommer til at besvare mange af de spørgsmål, vi møder i LGBT+ Danmarks rådgivning

LGBT+ Danmarks juridisk rådgiver Max Maskell har været involveret i udarbejdelsen af hjemmesiden og er begejstret for resultatet: “Vi ser i rådgivningen, at folk har de samme ubesvarede spørgsmål om LGBT+-familiedannelse igen og igen, som ikke bliver besvaret i den nuværende information fra Familieretshuset og Sundhedsmyndighederne. LGBTfamilie.dk tager udgangspunktet i LGBT+-familier og deres behov, både i indhold og sprog. Familieretshuset og Sundhedsministeriet har været meget lydhør i processen, og vi har nu en hjemmeside, der henvender sig direkte til LGBT+-personer, der vil danne familie. Siden kommer til at blive udviklet løbende, men vi synes, det er en fantastisk start.”

Se den nye hjemmeside her.