Nonbinary Week – nonbinæres trivsel og rettigheder

nonbinary week

I denne uge er det Nonbinary Week eller på dansk: Nonbinæres uge. En uge, hvor der verden over bliver sat fokus på nonbinæres synlighed og særlige oplevelser med at bryde med normerne for køn.

At have en nonbinær kønsidentitet betyder ikke, at du ser ud på en bestemt måde, er på en bestemt måde eller kan lide at lave nogle bestemte ting. Nonbinære er – som personer med andre kønsidentiteter – en mangfoldig skare af mennesker, som har forskellige kønsopfattelser og kønsudtryk – det fælles er dog, at vores kønsidentiteter ikke er de binære mand eller kvinde, men noget imellem, noget flydende, begge dele – eller noget helt fjerde. 

Det at være uden for det binære kønssystem kan være særligt udfordrende, fordi der i mange situationer i samfundet kun er to accepterede valg. Du bliver studeret og forsøgt indpasset i enten kassen mand eller kvinde af andre personer, møder bokse og toiletter, hvor der kun er to valgmuligheder og bliver hele tiden mindet om, at din eksistens ikke anerkendes i mange af samfundets systemer.  

Der er netop udkommet en rapport fra Williams Institute om de ca. 1,2 millioner nonbinære, der lever i USA. Ud af dem har 55% oplevet fysiske overgreb og hadforbrydelser, hvilket er et helt absurd højt tal. Det matcher desværre også, hvad rapporter fra Projekt Sexus og Als Research har fundet om nonbinære i en dansk kontekst. Antigenderbevægelsen betvivler både nonbinære og andre transpersoners eksistens, og vi ved at den hadefulde retorik, som bliver brugt af debattører om personer, der ikke er det køn, de blev tildelt ved fødslen, går ud over manges trivsel og mentale sundhed, og resulterer i hadforbrydelser, minoritetsstress og utryghed. 

Nonbinære anbefalinger 

Nonbinary Week kan være din anledning til undersøge forskellige kønsidentiteter og kønsforståelser eller blive en del af kampen mod antigenderbevægelsen og for rettigheder til alle der bryder med normerne for køn og seksualitet. Du kan for eksempel: 

  1. Acceptere og bruge de personlige pronominer om en person, som de selv opfatter sig som eller ønsker. Selvom du synes, at en person ser ud som et bestemt køn, er det langt fra sikkert, at personen identificerer sig som det køn, du ved første øjekast tænker, de er. Spørg derfor gerne, hvilke pronominer en person bruger, når du alligevel spørger om vedkommendes navn.
  2. Læse om forskellige nonbinære kønsforståelser, personlige pronominer, hvad tildelt køn eller det at passere er – i vores LGBT+ ordbog.
  3. Bruge noget af din sommerferie på at læse Matilde Digmanns grafiske roman ”Pseudo” eller Luka Ida Holmegaards ”How to be a man (with pictures)”.

  4. Læse eller genlæse Samvirkeartiklen: ”Kan man være andet end hankøn eller hunkøn?”, hvor fire nonbinære fortæller om deres oplevelse af at være nonbinær.
  5. Undersøge hovedkonklusionerne i den nyligt offentliggjorte rapport om nonbinære i USA fra Williams Institute, University of Los Angeles.
  6. Læse vores holdning til antigenderbevægelsen i Zetland-artiklen: ” ‘Regnbuepest’ kalder Polens ærkebiskop det. Flere steder i Europa mister LGBT+-personer deres rettigheder”, fra 25. juni.
  7. Og endelig kan du kæmpe med os imod antigenderbevægelsen, som desværre forsøger at tilbagerulle LGBT+ rettigheder og betvivler nonbinæres og transpersoners eksistens, ved at blive medlem af LGBT+ Danmark.