Mød LGBT+ Danmark på Folkemødet

Fra 16.–19. juni er der Folkemødet på Bornholm. Det er fire dage hvor politikere, borgere og interesseorganisationer samles til et tæt pakket program med events og debatter. LGBT+ Danmark er også med for at sætte mangfoldighed og rettigheder for LGBT+ personer på dagsordenen i den fælles demokratiske samtale. Her kan du se, hvor du kan møde os.

 

Torsdag 16. juni

VisionsRum – åbning af Folkemødets Sociale Scene
12:00
A30 – Den Sociale Scene

Folkemødets Sociale Scene stiller skarpt på vilde visioner på tværs af det byggede, sociale og kulturelle. Vi åbner med stærke visioner for udsatte menneskers rettigheder og levevilkår og for genetablering af økosystemernes balance.

Deltagere
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
Vibe Klarup, Direktør, Amnesty International
Sophia Møller, Frivillig, Extinction Rebellion Danmark

 

 

Fredag 17. juni

Ministeren i samtale om den kommende LGBT+ handleplan
10:45-11:15
Regnbueteltet, G23 (ved havnen)

Ligestillingsminister Trine Bramsen stiller op til dialog og samtale med sekretariatschef fra LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, om tiltænkte indsatsområder i den kommende LGBT+ handleplan, der forventes offentliggjort senere på året. Den tidligere handleplan har betydet meget for LGBT+ miljøets muligheder for at arbejde med området. Kom og hør hvad regeringen påtænker at satse særligt på de kommende år – og kom gerne med dine egne perspektiver. Hvad kræver en særlig indsats og fokus? Hvor tænker regeringen, at der er brug for særskilt fokus? Hvordan sikrer vi som LGBT+ miljø sammen med ansvarlige offentlige myndigheder stabilitet og kontinuitet i allerede igangsatte initiativer og indsatser? 

Deltagere
Trine Bramsen, Transportminister og minister for ligestilling, Socialdemokratiet
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark

 

Kirkelige fællesskaber og LGBT+ personer
13:00 – 14:00
G23 – Regnbueteltet

Forskellige fortolkninger af kristendommen præger forskellige kirkelige fællesskaber, også indenfor Folkekirken. I denne debat får vi debattørernes perspektiver på hvordan man kan arbejde for at sikre, at kristne LGBT+ personer også føler sig velkomne i kirkelige fællesskaber. Undersøgelser viser, at unge LGBT+ personer, der vokser op i religiøse fællesskaber har nogle særlige udfordringer og mistrives i højere grad end andre. Hvorfor kan det være så svært at forene en konservativ kristen forståelse med andre normer for køn og seksualitet – hvor ligger dilemmaerne, og hvordan kan vi sammen arbejde konstruktivt for at skabe bedre trivsel?

Deltagere
Asbjørn Asmussen, Kommunikationschef, Indre Mission
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Mikael Wandt Laursen, Generalsekretær, Frikirkenet
Stephan Wung-Sung de Fønss, Præst, Lundtofte Kirke
Mia Rahr Jacobsen, Præst, Sankt Jacobs Sogn

 

Fremtidens civilsamfund: Alliancer for forandring
15:30 – 16:30
A3 – Verdensmålenes Plads

Det seneste årti har vi set en stigning i folkeligt engagement og antallet af sociale bevægelser lokalt og globalt, og et væld af organiseringsformer bryder frem. At vi engagerer og organiserer os er ikke noget nyt, men vores måder at deltage i samfundet bliver stadigt mere forskelligartede. Det kalder på en gentænkning af, hvad civilsamfundet er og kan. Civilsamfundet har et enormt potentiale til at skabe forandring og spiller en afgørende rolle i opfyldelsen af Verdensmålene. Men det er de færreste sager, som én organisation eller én bevægelse kan løfte alene. Derfor vil vi, som repræsentanter fra forskellige grene af civilsamfundet, undersøge mulighederne i at blive bedre til at se os selv som én spiller i en større forandringsproces og aktivt søge alliancer. Vi inviterer publikum til at deltage i en samtale om, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem etablerede organisationer, folkelige bevægelser, netværk, fællesskaber og de mange andre måder, borgere organiserer sig på.

Deltagere
Lisa Blinkenberg, Senior Policy Advisor, Amnesty International Danmark
Oscar Junker, Venture Analyst, Saga
Elise Sydendal, Aktivist, Den Grønne Ungdomsbevægelse
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Sigrid Bjerre Andersen, Politisk rådgiver, Globalt Fokus
Oliver De Mylius, Klima-kampagneleder, Mellemfolkeligt Samvirke

 

LGBT+ familiepolitik
17:00 – 18:00
G23 – Regnbueteltet

Familier findes i mange forskellige konstellationer og etableres på mange forskellige måder. Kom og hør LGBT+ Danmark, Dare Danmark, Børns Vilkår og Kvinderådets perspektiver på varme politiske emner som multiforældreskab og surrogasi. Hvad er dilemmaerne for mange af de familieformer, der findes i dag, som støder ind i den nuværende lovgivning på området? Hvad kunne praktiske løsningsforslag være på de dilemmaer set ud fra de forskellige organisationers ønsker? Hvordan sikrer vi barnets tarv og forældrenes rettigheder og pligter i indspil til ny lovgivning på området?

Deltagere
Lis Munk, Styrelsesmedlem, Kvinderådet
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Andreas Nielsen, Politisk chefkonsulent, LGBT+ Danmark
Sørine Vesth Rasmussen, Digital Policy Rådgiver, Børns Vilkår
Mikkel Raahede, Formand, DARE Danmark

 

Mød LGBT+ organisationernes ledere
18:00 – 19:00
G23 – Regnbueteltet

Kom og få et glas sammen med os i Regnbueteltet og hør ledere fra fem af Danmarks mest indflydelsesrige LGBT+ organisationer, Aids Fondet, Sabaah, LGBT Asylum, LGBT+ Danmark og Copenhagen Pride, tale med hinanden og jer om organisationernes arbejde og udfordringer. Her kan du blive klogere på, hvordan organisationerne styrker hinanden? Hvordan de arbejder med konkurrenceudsættelse? Hvilke drømme de har for LGBT+ bevægelsen? Og hvordan er det at være leder i et felt, som i stigende grad får politisk opmærksomhed på godt og ondt?

Deltagere
Benjamin Hansen, Organisatorisk forperson, Copenhagen Pride
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, Sekretariatsleder, LGBT Asylum
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark
Lars Christian Østergreen, Direktør, AIDS-Fondet
Amma Asare-Nyako, Generalsekretær, Sabaah

 

 

Lørdag 18. juni

Bedre velfærd til socialt udsatte LGBT+ personer
10:00 – 10:45
J40 – Velfærdsteltet: Velfærd der virker

Flere undersøgelser peger på, at LGBT+ personer trives dårligere end den øvrige befolkning: Både inden for fysisk og mental sundhed og i forhold til ensomhed og social isolation. Hertil kommer et højere forbrug af rusmidler. Erfaringer fra herberger, væresteder, krisecentre og lignende institutioner er, at udsatte LGBT+ personer ofte befinder sig i særligt vanskelige livssituationer. Samtidig fortæller gruppen om manglende tryghed ved at være åbne om deres LGBT+ status, ligesom nogle møder diskrimination og ikke føler sig inkluderet i hjælpesystemet. I debatten drøfter nøglepersoner på LGBT+ og udsatte-området, hvordan velfærdssamfundet kan give socialt udsatte LGBT+ personer den bedste støtte. I debatten deltager Dijana Dix Omerbasic, leder af RED+, krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer, Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Storm Lillevang, gadeplansmedarbejder i Projekt UDENFORs LGBT+ projekt og Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør i WeShelter.

Storm Lillevang, Gadeplansmedarbejder i projektet “LGBT+hjemløshed”, Projekt UDENFOR
Maria Gudme, Medlem af folketinget, Socialdemokratiet
Dijana Dix Omerbasic, Krisecenterleder, RED+ krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer
Ole Abildgaard Mikkelsen, Direktør, WeShelter (Fonden Missionen blandt Hjemløse)
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark

 

Rum til regnbuefamilier
10:30 – 11:30
C5 – Enhedslisten

Langt fra alle familier hedder ”far, mor og børn”. Flere stifter familie sammen to personer af samme køn eller tre og fire forældre sammen. Men de eksisterende regler omkring forældreskab afspejler langt fra den virkelighed. Hvordan skaber vi et samfund med plads til regnbuefamilier samtidig med, at vi tager højde for både børns, forældres og fødendes rettigheder? Hvordan skal vi forholde os til juridisk flerforældreskab, altruistisk og kommercielt surrogasi og retten til hjælp fra det offentlige i forbindelse med familiestiftelsen? Hvilke dilemmaer skal vi være opmærksomme på, hvis vi vælger at ændre på reglerne omkring forældreskab – og hvad er konsekvensen af at lade være? Det mødes en række aktører og diskuterer.

Deltagere
Andreas Nielsen, Politisk chefkonsulent, LGBT+ Danmark
Sørine Vesth Rasmussen, Digital Policy Rådgiver, Børns Vilkår

 

LGBT+ unges trivsel i det danske uddannelsessystem
14:00–15:00
Regnbueteltet, G23 (ved havnen)

Alle tal viser, at LGBT+ unge mistrives med en faktor 6. Hvad gør vi ved det? Kom og hør BUPL, Danmarks Lærerforening og Studenterforum UC’s perspektiver på LGBT+ unges manglende trivsel i det danske uddannelsessystem. Talrige undersøgelser viser, at LGBT+ børn og unge trives væsentligt dårligere end deres jævnaldrende. Lærere og pædagoger henvender sig i stigende grad med ønsker om opkvalificering ifht viden om LGBT+ elever og gode råd til at skabe tryggere læringsrum. Hvad skal der til for at forbedre LGBT+ unges trivsel? Hvordan kan man gennem inkluderende studiemiljøer og uddannelser, der fremmer diversitet klæde fremtidigt personale på til opgaven? Hvis opgave er det, og hvordan får vi hurtigst muligt iværksat tiltag, der kan imødekomme den dårlige trivsel? 

Deltagere
Sofie Falck Villadsen, Studenterforum UC
Birgitte Conradsen, næstformand BUPL
Regitze Flannov, Hovedbestyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening
Susanne Branner Jespersen, Sekretariatschef, LGBT+ Danmark