LGBT+ fællesskaber og socialpolitik

Personer, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet, er særligt udsatte, når det kommer til en række sociale udfordringer. Blandt andet ved vi, at der er en klar overrepræsentation i statistikkerne over ensomhed for LGBT+ personer, særligt blandt biseksuelle og transpersoner. 

Mange føler sig ikke velkomne eller tilpas i visse sociale fællesskaber såsom i den lokale fodboldklub. Særligt uden for København, hvor der i særlig grad mangler sociale tilbud med LGBT+ fokus, ved vi, at mange kæmper med ensomhed.  

Der er derfor behov for et generelt opgør med de normative strukturer, som gør det svært for LGBT+ personer at finde fællesskab i deres lokalsamfund, men en sådan udvikling kommer til at vare længere, end vi kan vente. Derfor mener LGBT+ Danmark, at f.eks. kommuner bør støtte op om oprettelsen af selvorganiserede fællesskaber for LGBT+ personer såsom projektet ‘AURA’, som LGBT+ Danmark med succes har udviklet i samarbejde med blandt andre Den A.P. Møllerske Støttefond og Dansk Tennis Fond.  

Vi kender betydningen af fællesskaber, som dem, AURA skaber, for LGBT+ personers trivsel, og opfordrer derfor stærkt de danske kommuner til at indgå i samarbejder om at udbrede og videreudvikle projektet.  

En anden central indsats bør være en opkvalificering af personale, der har direkte borgerkontakt. Det er vigtigt for LGBT+ personer at blive mødt med respekt og forståelse for de specifikke erfaringer, man har som et menneske, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet. Dette er endnu mere vigtigt, når det kommer til personale, der arbejder i borgernes egne hjem såsom social- og sundhedsassistenter og sygeplejere.  

Endvidere ser LGBT+ Danmark også et klart behov for at opnå øget viden om LGBT+ identiteter og de mest udsatte sociale grupper. Vi ved fra internationale undersøgelser, at LGBT+ personer ofte er overrepræsenterede i statistikker over hjemløshed og som ofre for vold i nære relationer. Derfor mener vi, at der bør foretages en grundig undersøgelse af behovet for specifikke sociale tilbud med LGBT+ fokus. 

Strategiske mål

  1. Forskning i LGBT+ identiteters sammenhæng med hyppighed af sociale udfordringer såsom fattigdom, hjemløshed, social isolation etc. 

  2. Opkvalificering af personale i hjemmeplejen og på plejehjem i LGBT+ kompetencer og normkritik. 

  3. Finansiel støtte til rådgivning for LGBT+ personer og opbyggelse af selvorganiserede fællesskaber (særligt uden for København), der kan sikreempowermentog trivsel for personer, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet.  

  4. Finansiel støtte til projekt om oprettelse af krisecenter for LGBT+ personer, som oplever vold i nære relationer eller negativ social kontrol. 5. Finansiel støtte til projekter til forebyggelse af ensomhed blandt særligt ældre LGBT+ personer.