LGBT+ fællesskaber og socialpolitik

Personer, der bryder med normer for køn og/eller seksuel orientering, er særligt udsatte, når det kommer til en række sociale udfordringer. Gruppen er markant overrepræsenteret i statistikker over ensomhed, dårligt mentalt helbred og livsstilsproblemer. 

Trygge, sociale fællesskaber er afgørende for at modvirke ensomhed og mistrivsel, men desværre føler mange LGBT+ personer sig ikke velkomne eller komfortable i de fællesskaber, de har tilgængelige, såsom den lokale idrætsforening.  

LGBT+ Danmark arbejder for, at landets kommuner i højere grad end i dag støtter LGBT+ fællesskaber og -projekter til fremme af lokale LGBT+ personers trivsel.  

Dertil arbejder vi for, at sociale sektorer, herunder ældreområdet og hjemløseområdet, i højere grad indtænker LGBT+ personers særlige vilkår og udfordringer.  

Politiske målsætninger: 

  • Mere viden om LGBT+ personers levevilkår, herunder ift. sociale faktorer som hjemløshed, social isolation og fattigdom.  

  • Opkvalificering af personale i hjemmeplejen, på plejehjem og på krisecentre i LGBT+ forhold og inklusion. 

  • Finansiel støtte til rådgivning og sociale fællesskaber for LGBT+ personer mhp. at nedbringe ensomhed og mistrivsel.   

  • Forebyggelsesindsatser af ensomhed blandt særligt ældre LGBT+ personer.