LGBT+ Danmarks forslag til en ny juridisk flerforældremodel

Forældrene i flerforældrefamilier uden juridisk forældreskab eller forældremyndighed oplever en lang række udfordringer i hverdagen i mødet med systemet, offentligt ansatte med meget mere. Det er tydeligt fra sagerne i LGBT+ Danmarks rådgivning og nu veldokumenteret i rapport fra VIVE. Derfor forslår vi en ny juridisk flerforældremodel, som vi præsenterer her i artiklen.

De nuværende regler tilgodeser ikke behovene hos børn og forældre i flerforældrefamilier (familier med mere end to forældre). De danske regler giver kun mulighed for at have to registrerede forældre. Det er tydeligt fra sagerne i LGBT+ Danmarks rådgivning og nu veldokumenteret i rapport fra VIVE 13. august 2023, at forældrene i flerforældrefamilier uden juridisk forældreskab eller forældremyndighed, oplever en lang række udfordringer i hverdagen i mødet med systemet og på grund af manglende rettigheder. Det skaber en voldsomt pres på familier og skaber usikkerhed hos forældrene.

  • Angst og frygt for at miste al kontakt med deres børn, hvis der er brud i familien, eller hvis en eller flere af forældrene går bort.
  • Manglende identitetsmæssig tilknytning og anerkendelse af forældreskabet med dybe relationelle konsekvenser.
  • Store praktiske problemer i hverdagen på grund af manglende adgang til IT-systemer til at tage barnet med ud at rejse, til lægen, til aula med mere.
  • Manglende muligheder for at tage børns sygedag, omsorgsdage og barsel og modtage offentlige tilskud.

Der er nogle konkrete udfordringer forbundet med at give juridisk forældreskab til mere end to forældre, der tidligere har stoppet forslag om at udvide antallet af juridiske forældre. Det er særligt bekymringer om, at børnene kan blive fanget i konflikter imellem forældrene i tilfælde af brud eller overensstemmelser, der har vakt bekymring.

En ny juridisk model for flerforælderfamilier 

Der er nogle konkrete udfordringer forbundet med at give juridisk forældreskab til mere end to forældre, der tidligere har stoppet forslag om at udvide antallet af juridiske forældre. Det er særligt bekymringer om, at børnene kan blive fanget i konflikter imellem forældrene i tilfælde af brud eller overensstemmelser, der har vakt bekymring.  

LGBT+ Danmark foreslår, at der indføres en ny juridisk model, hvori der oprettes en ny forældremyndighedskategori: sociale forældre. De sociale forældre kan registreres i CPR-registret med rettigheder, der er differentierede fra juridiske forældre og de andre forældremyndighedsindehavere.  

Det vil være muligt at udforme de rettigheder, der knytter sig til socialt forældreskab på en måde, så mange af de problemer, flerforældrefamilier oplever, bliver løst, men hvor risikoen for, at børn bliver fanget i konflikter om samvær eller beslutninger relateret til forældremyndigheden minimeres. Det sociale forældreskab aftales i forbindelse med familiedannelsen – altså inden eller i forbindelse med barnets fødsel. Derudover vil en juridisk forælder, der overfører sit juridiske forældreskab til en anden forælder, kunne registreres som social forælder.   

Modellens komponenter 
En ny kategori for forældremyndighed 

I CPR-registret oprettes en ny kategori for sociale forældre som forældremyndighedsindehavere, så der kan registreres op til to sociale forældre udover bopælsforælderen og samværsforældren. Så snart barnets sociale forældre er registreret i CPR, kan andre systemer såsom sundhedssystemet, daginstitutioner og skoler hente information herfra. 

Tilpassede rettigheder i forhold til andre forældremyndighedsindehavere 

Forældre under den nye kategori social forælder” tildeles andre forældremyndighedsrettigheder end bopælsforælderen og samværsforældren. For at undgå konflikt får en social forælder ikke beslutningsret over barnet. Til gengæld gives rettigheder, der er brug for at få hverdagen til at fungere: Adgang til rejse, læge, skole, information, forsikring, pas mm.  

Identitet og sikring af barnet ved egen eller andre forældres død 

Når en forælder registreres som “social forælder” får barnet arveret og ret til forælderens efternavn. Det sikres også, at den sociale forælder får forældremyndigheden ved andre forældres bortgang.

Samværsret 

Til registreringen knyttes en begrænset samværsret, der sigter på at bevare kontakten, hvis forældrene går fra hinanden. Omfanget vil være begrænset for at sikre barnet imod at blive fanget i en konflikt imellem for mange forældre på den ene side, men samtidig ikke risikere at blive frataget al kontakt med en af sine forældre. Fx kan en samværsret i omfang svare til den, et barn kan have med en aktiv bedsteforælder – det er en model, Familieretshuset allerede har erfaring med at administrere efter forældreansvarsloven § 20. 

Barsel, sygedage og omsorgsdage og offentlige tilskud 

Barselsloven om barsel til sociale forældre tilpasses, så den omfatter alle sociale forældre, der er registreret i CPR-registret. Derudover kan de sociale forældre omfattes af de rettigheder, forældre allerede har, fx ret til børns sygedage, omsorgsdage og ekstra barsel i overenskomster og ansættelseskontrakter samt relevant lovgivning. Sociale forældre bør også omfattes i reglerne om offentlige tilskud, såsom boligstøtte, børne- og ungeydelse og SU-klip.