LGBT+ Danmark får ny videns- og outreachkonsulent

Foto af Mie Birk Jensen ved siden af pink firkant med LGBT+ Danmarks logo

Mie Birk Jensen er ny videns- og outreachkonsulent i LGBT+ Danmark og har ansvar for foreningens udadrettede oplysningsaktiviteter.

Fra den 28. marts er Mie Birk Jensen ansat som videns- og outreachkonsulent i LGBT+ Danmark. Mie (hun/de) har en baggrund som kønsforsker, en PhD i samfundsvidenskab og kommer fra en stilling som Postdoc på Syddansk Universitet.  I sin rolle som videns- og outreachkonsulent koordinerer og afholder Mie kurser, workshops og oplæg i hele Danmark. Hun afholder både kurser for institutioner, virksomheder, skoler og andre, som ønsker at blive opkvalificeret på LGBT+ området.  

Både forskning og LGBT+ personers erfaringer bekræfter gang på gang, at man skal arbejde bevidst med at inkludere LGBT+ personer hvis man skal undgå at være ubevidst ekskluderende. Vi ved, at for mange LGBT+ personer i arbejdslivet, i skolen og på ungdomsuddannelserne ikke føler sig tilstrækkeligt inkluderet eller ikke er trygge ved at være åbne om deres identitet. Et faktum der også viser sig tydeligt i trivselsundersøgelser i alle dele af samfundet. 

I LGBT+ Danmark tilbyder vi derfor kurser og workshops, som hjælper institutioner med at se på egne normer og rammer, og til at skabe en tryggere dagligdag for de mennesker, der færdes i institutionen. De seneste år har vi set en markant stigning i efterspørgslen på LGBT+ inkluderende kompetencer. En efterspørgsel vi hilser velkommen, og som vi med ansættelsen af Mie ønsker at imødekommende og løfte til et nyt niveau.  

Mie er allerede trukket i arbejdstøjet og deltog således på Den Nationale Alkoholkonference 2022 afholdt af Alkohol & Samfund. Her klædte de konferencens 350 deltagere på med viden om forbrug og misbrug af alkohol blandt LGBT+ personer samt de barrierer, LGBT+ personer møder i forhold til at få hjælp og støtte, når det kommer til alkohol.  

Er du interesseret i at høre om vores kurser og workshops kan du kontakte videns- og outreachkonsulent Mie Birk Jensen på . Vi tilbyder desuden særlige medlemskaber for virksomheder, som du kan læse mere om her