LGBT+ Danmark får ny politisk chefkonsulent

Andreas Nielsen

Andreas Nielsen er ansat som ny politisk chefkonsulent i LGBT+ Danmark. Han ansættes op til et folketingsår, hvor regeringens nuværende LGBTI-handlingsplan står til at udløbe med udgangen af 2021, mens regeringen endnu ikke har meldt sine planer for den opfølgende indsats ud.  

Andreas Nielsen (f. 1990) er uddannet cand.scient.pol. og kommer fra en stilling i Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med LGBTI-området både nationalt og internationalt. Han har været frivillig rådgiver i LGBT+ Rådgivning i fem år, og har tidligere siddet i foreningens bestyrelse. 

Andreas får nu ansvaret for at bære vores mærkesager ind på Christiansborg, i regeringen, i regionerne og kommunerne, og sikre, at det politiske system aktivt arbejder for bedre vilkår for LGBT+ personer.  

Den seneste tid har været et levende bevis på, hvorfor kampen for seksuelle og kønslige minoriteters rettigheder på ingen måde er slut – hverken i udlandet eller herhjemme. Markant dårligere trivsel og sundhed blandt LGBT+ personer i Danmark, fortsat udbredt homo- og transfobi og de krænkelser af menneskerettighederne, som vi fortsat ser i mange lande, kalder på klar politisk prioritering af LGBT+ området.  

Vi er glade for, at Andreas har indvilliget i at tage dette ansvar på sig og hjælpe med at sikre, at vi fortsat bevæger os fremad og bevarer vores rolle som politisk foregangsland på LGBT+ området. 

Nyt folketingsår, ny handlingsplan

Ansættelsen af Andreas Nielsen sker desuden forud for et nyt folketingsår, hvor regeringen skal forholde sig til, hvad den vil når den nuværende LGBTI-handlingsplan udløber ved årets udgang.  

Den nuværende LGBTI-handlingsplan blev til under den tidligere regering i 2018 og har haft stor betydning for Danmarks position som et foregangsland for lige rettigheder til LGBT+ personer. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvordan den har tænkt sig at følge op på LGBTI-handlingsplanen, men vi håber, at regeringen husker, at den store opgave som LGBT+ Danmark og andre LGBT+ civilsamfundsorganisationer løfter ift. at forbedre LGBT+ personers trivsel, vilkår og rettigheder står og falder på, at regeringen tænker i stabil og langsigtet udvikling og understøttelse af området.  

Andreas Nielsen tiltrådte stillingen 1. juli 2021.