Kvindekamp er kønskamp

Arkivbillede af kvinde med magasin.

I dag er det kvindernes internationale kampdag. I år kommer den i kølvandet på et år med monumentale brud. Foruden den danske #Metoo-bevægelse, hvis betydning vist ikke behøver redegøres for, har vi de seneste par år været vidne til et farligt brud internt i kampen for kønslig ligestilling. 

Vi vil derfor benytte lejligheden til at understrege, hvorfor kvindekampen og LGBT+ bevægelsen er uadskillelige, og hvorfor vi må fastholde solidariteten. 

I dag har HK Hovedstaden offentliggjort en omfattende undersøgelse af sexisme og diskrimination på arbejdspladsen og kan konkludere, at LGBT+ personer er udsat for langt flere seksuelle krænkelser end andre.  

Det er første gang i Danmarks #MeToo-debat, at dette perspektiv har fået plads. 19,7 procent af de adspurgte LGBT+ personer havde været udsat for krænkelser de seneste 12 måneder mod 9,6 procent blandt de adspurgte ikke-LGBT+ personer. Det er en alarmerende overrepræsentation. I dagens Information advarer de derfor mod, at #MeToo-debatten overser LGBT+ personer.  

Dette er blot é– meget aktuelt – eksempel på, at LGBT+ personer og kvinder som grupper er underlagt samme ulighedsskabende strukturer. 

En splittet kamp – med samme rod

Kvindekampen har siden 1800-tallet udfordret de strukturer, der begrænser den kvindelige halvdel af befolkningens livsmuligheder og samfundsdeltagelse. Det var her de første samtaler om kønsligestilling på både lovmæssigt, socialt og kulturelt niveau begyndte og derfor startskuddet til den kønsrevolution, som for alvor foldede sig ud i 60’erne og 70’erne – og som på ingen måde er slut endnu.  

Men meget er også sket siden, og foruden at rodfæste ligeværdet mellem mænd og kvinder, åbnede kvindebevægelsen også op for en ny forståelse af køn, som ikke entydigt kan inddeles i to.  

Det har banet vejen for politiske bevægelser som LGBT+ Danmark og inkluderet transpersoner, nonbinære og kønsdiverse i kønskampen.  

Men desværre har det også særligt de seneste år givet anløb til en farlig splittelse i den internationale kvindekamp. 

Antigender-bevægelsen er et voksende fænomen, som ikke kun findes på den traditionelle højrefløj, men også i reaktive kredse af feministiske grupper. Bevægelsen benægter eksistensen af personer, der bryder med eller overtræder de to kønskategorier. De mener ikke at køn kan inddeles i socialt køn og biologisk køn (eller ‘gender’ og ‘sex’ på engelsk) og at lige rettigheder til transkønnede og nonbinære er en trussel mod både kvinders sikkerhed og traditionelle samfundsstruktur, som i høj grad er opdelt efter to køn. 

Bevægelsen er stærkt voksende i særligt konservative regioner af Europa, men også herhjemme har vi kunne genkende argumenter som disse. Senest kunne Weekendavisen bringe et debatindlæg, der anklagede opblødningen af kønsroller som vejen til Vestens sammenbrud 

Lad os gå fælles front

I LGBT+ Danmark begræder vi udviklingen. Den fjerner fokus fra det fælles problem, de fælles udfordringer, og splittelsen sætter en stopklods for reel forandring. 

For både (cis)kvinder, transkønnede, homoseksuelle, biseksuelle og alle andre kønslige og seksuelle minoriteter er underlagt et kønsregime, der begrænser deres muligheder for udfoldelse og udtryk, og sætter dem i risiko for krænkelser, diskrimination, vold samt dårligere jobmuligheder og lønningsforhold.  

I HK Hovedstadens undersøgelse fremgår det, at mens 9 procent af mændene havde oplevet krænkelser det seneste år, gjaldt det 12 procent for kvinder og hele 27 procent for respondenter, der afkrydsede kønskategorien ‘andet’.  

Det giver en klar indikation af, at nonbinære er blandt de mest udsatte for uønsket kønslig chikane 

Vi håber, det ansporer kvindekampen til at åbne sin forståelse af køn op – ikke for at underminere kvinders unikke oplevelser, men for at  fælles front. 

I dag er det kvindernes kampdag, fordi kvinders kamp på ingen måde er vundet. Men kvindekamp er også en bredere kønskamp, som den i høj grad deler med LGBT+ personer, herunder de, som falder uden for eller mellem de to køn. 

LGBT+ gruppen ligesom kvinder som gruppe er underlagt chauvinisme, diskrimination og snævre forståelser af kønnenes muligheder og udtryk. Så i dagens anledning vil vi udover at ønske glædelig kampdag, appellere til, at solidariteten mellem kvindekampen og LGBT+ bevægelsen kun gøres stærkere i vores fælles kamp for ligestilling og lige muligheder uanset køn, kønsudtryk, kønskarakteristika eller seksuel orientering 

Fortsat fantastisk kampdag til alle derude!