Konference om biseksuelles levevilkår skabte fuldt hus i LGBT+ biblioteket

Konferencedeltager holder udprintet program i hånden

Biseksuelle er både den største gruppe under LGBT+ paraplyen, men samtidig er de blandt dem, der klarer sig dårligst i trivsel- og sundhedsstatistikkerne. Mandag den 4. april afholdt vi derfor konference og workshop om biseksuelles levevilkår, trivsel og sundhed.

Omtrent 90 mennesker fulgte med i konferencen enten via livestream eller fysisk til stede i LGBT+ biblioteket, da forskere, klinikere og aktivister belyste de mange aspekter, som præger bi+ personers liv – fra bifobi i romantiske parforhold til mødet med sundhedsvæsenet.

Christian Graugaard, der er professor ved Sexologisk Forskningscenter og forsker bag befolkningsundersøgelsen Projekt Sexus, lagde for dagen med at redegøre for de nedslående tal over biseksuelles sundhed, som tæller både forøget risiko for depression, angst og selvmordsadfærd.

Grafik over biseksuelle og selvskade, der viser, at biseksuelle er markant mere udsatte end både hetero- og homoseksuelle
Grafik over biseksuelle og depression, der viser, at biseksuelle er markant mere udsatte end både hetero- og homoseksuelle
Grafik over biseksuelle og angst, der viser, at biseksuelle er markant mere udsatte end både hetero- og homoseksuelle

En kæde af sårbarheder

Til at belyse nogle af årsagerne bag tallene, fortalte hollandske forsker i biseksuelles levevilkår, Emiel Maliepaard, om sin forskning i bifobisk partnervold – et fænomen, som desværre alt for ofte finder sted i parforhold, hvor den ene part identificerer sig som bi+ person.

Efterfølgende i et panel talte Christian Graugaard sammen med psykolog Thea Sikker og jordeperson Camilla Tved yderligere rundt om årsagerne til uligheden i trivslen for bi+ personer.

De var enige om, at biseksuelles dårlige mentale helbred skal tilskrives en lang kæde af faktorer, som gør gruppen særligt sårbar. Helt centralt er dog den usynliggørelse og mistænkeliggørelse, mange biseksuelle oplever, hvor omverden sår tvivl om virkeligheden af deres identitet.

”Det er en almindelig menneskelig erfaring, at vi kun kan folde vores menneskelige format ud, hvis vi bliver set, hørt og anerkendt. Hvis ens spejlbillede hele tiden er forvrænget, fordi andre menneskers billede af en er skævt, så bliver man sårbar – både på arbejdsmarkedet, i skolen og i parforholdet,” sagde Christian Graugaard.

Christian Graugaard holoer oplæg til konference
Publikum til konference griner
Panel til konference diskuterer
Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, introducerer Robyn Ochs, som er med over en skypeforbindelse

Fællesskab, inklusion og information

Som sidste indslag i konference fortalte amerikanske bi+ aktivist og forsker, Robyn Ochs, om sin rejse med at finde stolthed og styrke i sin biseksualitet. Robyn Ochs fortalte om vigtigheden af fællesskab, inklusion og information som tre essentielle elementer i arbejdet for biseksuelles trivsel.

“Community, inclusion, information – a three-legged stool. What I would suggest, is that we as individuals and organizations construct stools for ourselves to sit on comfortably, for our community to rest on. Sit proudly on that stool and know how beautiful and powerful and amazing you are,”sagde Robyn Ochs som en opløftende pointe at slutte konferencen af på.

Mange post-its med ideer
Workshopdeltagere skriver på post-its

Workshop bliver til arbejdspapir

Efter konferencen afholdte LGBT+ Danmark en workshop for bi+ personer samt fagpersoner, der på forskellig vis arbejder for bi+ personers levevilkår. Workshoppen blev faciliteteret af Karoline Barkvoll Holstad fra ReSearch Humanity, som tog de deltagende med i en række brainstormingsøvelser, hvor både frustrationerne kunne luftes og de gode løsningsforslag deles.

Workshoppen bliver til et konkret arbejdspapir, som skal hjælpe LGBT+ Danmark arbejde for bi+ personers trivsel, inklusion og fællesskab i både LGBT+ miljøet specifikt og samfundet generelt.

LGBT+ Danmark vil gerne takke alle deltagende til både konference og workshop, samt Christian Graugaard, Emiel Maliepaard, Thea Sikker, Camilla Tved og Robyn Ochs for både at oplyse og inspirere.

Hele konferencen kan ses eller genses på vores Facebookside.