Jo, opposition, børn under 18 skal kunne skifte deres juridiske køn

I dag skal Folketinget stemme om et forslag, der forhindrer regeringen i at indføre ret til at børn under 18 kan skifte juridisk køn. En lovændring som daværende ligestillingsminister Mogens Jensen lagde op til i sommer. 

Forslaget om at forhindre denne lovændring er fremsat af ordførere fra partierne Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Konservative Folkeparti 

I LGBT+ Danmark støtter vi regeringens forslag om afskaffelsen af den nedre grænse for juridisk kønsskifte og appellerer tilat Folketinget stemmer imod oppositionspartiernes forslag.  

Det gør vi, fordi vi først og fremmest tænker på børnene. Lovforslaget vil betyde, at vi som samfund anerkender transkønnede børns køn, og at de ikke længere skal mødes af mistro og skepsis, fordi nummeret på sygesikringsbeviset og udseendet ikke stemmer overens. Og vi ved, at det vil have en meget positiv betydning for deres trivsel og mentale sundhed.  

Samfundets fokus på køn er altoverskyggende i barndommen og ungdommen mere end på noget andet tidspunkt. Det gælder ikke mindst i skolen, fritidsordningen, idrætsklubben og gymnasiet, hvor børn og unge inddeles i drenge og piger i både formel og uformel henseende. Derfor har det sidste tal i cpr-nummeret betydning, som ikke kan undervurderes 

Mange transkønnede børn er bevidste om deres kønsidentitet i en meget ung alder. Skal de gå igennem skolen, barndommen og den tidlige ungdom uden at blive anerkendt med det køn, de harkan det give uoprettelige ar på sjælen. 

Vi ved, at transkønnede børn i alt for stort omfang er ulykkelige, fordi omverdenen insisterer på at se dem som et køn, de ikke er. Vi ved også, at mobning og stigmatisering fortsat er et alt for stort problem i grundskolen. En ændring af barnets juridiske køn fjerner ikke mobning og socialt stigma i sig selv, men at vi som samfund anerkender barnets køn, som det selv oplever det, er et stort skridt på vejen mod en bedre barndom for transkønnede.  

Mens debatten har kørt det seneste halve år, har mange misforståelser også fået lov til at dominere. I forbindelse med den forestående afstemning i Folketinget er det vigtigt at slå fast, at juridisk kønsskifte ikke handler om medicinsk eller kirurgisk behandling. Det handler udelukkende om cpr-registret og de to sidste cifre. Medicinsk behandling tilbydes allerede til børn under 18.  

Med det fremsatte forslag vil det desuden kræve forældrenes samtykke, hvis et barn under 15 år ønsker juridisk kønsskifte.  

Vi håber, at folketingets partier vil lade børnene og deres forældre selv være i stand til at vide, hvad køn de er, og at de stemmer imod dagens forslag.