Invitation til interview om nedre kirurgi

LGBT+ Danmark søger interviewpersoner, der har lyst til at fortælle om deres oplevelser med at søge adgang til nedre kirurgi i Danmark. Uanset om du ikke er blevet godkendt, står på venteliste, er midt i eller har gennemført dit operationsforløb, vil vi gerne høre fra dig.

I LGBT+ Danmark er vi ved at skrive en rapport, der skal indgå i en omfangsrig kampagne om nedre kirurgi i Danmark. Denne kommer bl.a. forlængelse af Sundhedsstyrelsenbehandlerne på Center for Kønsidentitet og Rigshospitalets udmelding om at en række nedre kirurgiske indgreb ikke længere vil blive foretaget i Danmark. Rapporten vil fungere som en statusopgørelse, som kommer til at rumme en gennemgang af historikken vedr. adgang til nedre kirurgi i Danmark, en analyse og evaluering af de nuværende forhold, samt en række forslag til ændringer på dette område i sundhedssystemet. 

I rapporten ønsker viat der skal indgå brugererfaringer og -beretninger, og vi søger derfor personer, der har lyst til at dele deres erfaringer med at være i kontakt med behandlerne på Center for Kønsidentitet, Rigshospitalets Plastik- og Brandsårsafdeling og/eller Sundhedsstyrelsen, med henblik på kønsbekræftende nedre kirurgi. 

Praktisk

Vi forestiller os, at interviewet enten vil foregå fysisk i LGBT+ Danmarks lokaler i København eller online via Microsoft Teams en dato i maj. Vi er fleksible ift. dato og tidspunkt. Interviewet vil tage omkring 60 minutter og vil blive optaget til internt brug mhp. transskribering, hvorefter lydoptagelse slettes. Alle interviewpersoner vil selvfølgelig blive anonymiseret og alle forholdsregler vil blive taget, for at sikre interviewpersonernes sikkerhed. 

Alle interviewpersoner vil få tilsendt en samtykkeerklæring til gennemlæsning og underskrivelse, der vil beskrive hvordan al persondata behandlesInterviewet vil blive foretaget af Nor Elliot Voldum-Clausen fra LGBT+ Danmark. Alle interviewpersoner har mulighed for at få tilsendt interviewspørgsmålene, og eventuelle spørgsmål, som den enkelte ikke måtte have lyst til at besvare, vil kunne slettes eller omformuleres. 

Al interesse i deltagelse og eventuelle spørgsmål kan rettes til Alex L. Delamare (de/dem) på [email protected] eller tlf.nr: (+45) 54 30 00 84. 

Vi håber, du har lyst til at deltage.