ILGA-Europe gør året op for LGBT+ vilkår i Europa, og Danmark er intet dydsmønster

2020 var et hårdt år for LGBT+ personer. Stigning i hjemløshed, trivselsudfordringer og selvmord som konsekvens af den verdensomspændende nedlukning, har kollideret med en øget anti-LGBT+ retorik og politisk hadtale på tværs af Europa herunder Danmark.

Det viser en ny rapport udgivet af den paneuropæiske LGBT+ organisation, ILGA-Europe, som hvert år gør status over LGBT+ forholdene i Europa og Centralasien i det forgange år.

Anti-LGBT+ retorik vinder frem

Blandt de helt store tendenser fremhæver rapporten en stor stigning i mængden af hadtale fra både politikere, religiøse ledere samt i medierne og online. De seneste års udvikling i lande som Polen og Ungarn træder frem som blandt de tydeligste eksempler herpå. I forbindelse med Covid-19 har ekstremt religiøse røster også talt dunder i mod “LGBT-ideologien” og tilmed advaret mod, at Covid-vaccinerne skulle gøre folk homoseksuelle.

Rapporten afslører desuden en generel øget modstand mod udvidelse af transkønnedes rettigheder – ofte med argumentet at det skulle være en trussel mod ciskvinders sikkerhed og “beskyttelse af mindreårige”.

Denne retorik har vi også været vidne til herhjemme. I efteråret sendte DR et satireprogram med Signe Molde, hvori transkvinder igen blev afbilledet som mere eller mindre voldsparate mænd i kvindetøj, mens medier som Weekendavisen lagde disproportionalt meget spalteplads til meget kritiske stemmer omkring både transkønnede børns adgang til behandling og transpersoners brug af eksempelvis omklædningsrum, krisecentre og offentlige toiletter.

Det fik i efteråret LGBT+ Danmark til at appellere til Weekendavisen om at justere deres dækning af transkønnede og lade befolkningsgruppen selv komme til orde.

De danske konklusioner

Det er dog ikke kun i retorikken, at 2020 har været et udfordrende år for LGBT+ personer i Danmark.

Foruden at gøre året op for LGBT+ vilkår på tværs af Europa, har ILGA-Europe set på hvert enkelt land og konsulteret med lokale aktører. Den danske konklusion taler sit tydelige sprog – særligt når det kommer til livsvilkår og trivslen blandt transpersoner.

Nedlukningen og den sociale isolation betød mere ensomhed og generelt øget psykisk pres på transpersoner – blandt andet som konsekvens af, at mange behandlinger og operationer blev udskudt eller aflyst.

Hjemløshedsorganisationer kunne rapportere en markant stigning i LGBT+ hjemløse på deres centre, som konsekvens af pandemien.

Adskillige transpersoner oplevede at blive chikaneret i offentligheden, mens en person blev kaldt homofobiske skældsord af politiet til en fredelig demonstration mod hadforbrydelser.

Det viser, at vi ikke kan nøjes med at pege fingre syd og øst på. Også i Danmark er udviklingen bekymrende.

Vi fortsætter kampen

Året bød dog også på en række fremskridt, som er værd at glæde sig over i denne ellers nedslående rapport.

I løbet af foråret forventes et nyt udspil at blive stemt igennem, som vil sikre mere inklusion og plads til forskellighed. Udspillets 10 initiativer vil blandt andet udvide forståelsen af hadforbrydelser og ulovlig forskelsbehandling til også at inkludere kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika; give transkønnede børn og unge mulighed for at skifte personnummer; muliggør et ‘x’ i passet til interkønnede og nonbinære; og gøre det muligt for transkønnede at registreres som forældre i overensstemmelse med deres kønsidentitet.

Læs hele udspillet her.

Men selvom love og rettigheder er fundamentale, nytter de ikke meget, hvis diskrimination, hadefuld retorik og stigmatisering fortsætter – og endda forværres i visse henseender. Derfor fortsætter vi naturligvis arbejdet målrettet kulturel og social forandring, så 2021 og årene efter forhåbentligt bliver bedre for LGBT+ personer.

Rapporten minder os i hvert fald om, at vi aldrig må hvile på ideen om, at historien altid går fremad; at i morgen er bedre end i går, og at menneskerettigheder er et universelt begreb, som alle i vores samfund ser ens på.

Læs hele ILGA-Europes rapport her eller blot de danske konklusioner her.