Homo med Forsinkelse

Homo med forsinkelse – eller HmF – er for dig, der er sprunget ud eller har gjort dig tanker om din homo/biseksualitet senere i livet. Her finder du et trygt netværk og får muligheden for at møde og dele dine tanker med andre, der står i en lignende situation. Selvom der statistisk er flest, der springer ud i deres teenageår, er det langt fra alle. Måske fandt du aldrig modet dengang, eller også tillod dine omgivelser ikke, at du stod frem som den du er. Seksualitet er dynamisk og foranderlig, så det kan også være, at tiltrækningen til samme køn først har udviklet sig med årene. Uanset årsagen, så kan det være en voldsom proces at skulle tage springet og stå ved sin seksualitet, og det er for mange forbundet med forvirring skam, skyld og forkerthedsfølelser. For når man allerede har etableret sig med venner, arbejde og måske familie, kan det virke meget usikkert at skulle skifte spor imod en ukendt retning.

Homo med Forsinkelse giver dig en mulighed for at være den, du er i et trygt rum. Nogle bruger os i en periode for at få afklaret, hvor de står, andre som et permanent fællesskab. Vi mødes, vi taler, og vi skaber rum for sociale aktiviteter. Det er helt op til dig i hvilket omfang, du har lyst til at deltage. Typisk taler vi om emner som:

  • Hvorfor vi først sent er kommet hertil, hvor vi er.
  • Sorgen over at have levet i skjul
  • Tanker om udspring i forhold til eventuel partner, børn, venner og på job
  • Hvordan man skaber nye kontakter, møder homoseksuelle venner og måske kærester.

Vi stiller ikke noget krav til, hvor længe du skal have gået med dine følelser og tanker før dine overvejelser om et eventuelt udspring. Der findes ikke nogen bestemt skæringsdato, som du kan komme “for sent” til. Vi har derfor deltagere i alle aldre, og det er udelukkende DIN indre følelse, der er den rigtige.

HmF er et ikke-dømmende netværk for alle, men vi har valgt at lave en opdeling af gruppen alt efter om du primært identificerer dig som mand eller kvinde. Er du i tvivl, eller er du non-binær, er du velkommen til at kigge forbi begge grupper og mærke efter, hvor du finder dig mest til rette. Vi fokuserer på mennesket og på fællesskabet frem for alt.

For mange er det et kæmpe skridt, forbundet med stor sårbarhed at komme til deres første møde, og du er altid velkommen til at kontakte en tovholder inden og få støtte til at træde ind i fællesskabet.

Du kan følge med I, hvad vi laver på vores Facebooksider og i vores kalender. 

Dette gør sig gældende for LGBT+ medborgerhuset på Vestergade 18E:

Det er vigtigt for os, at mennesker har let adgang til LGBT+ Danmarks aktiviteter. Derfor arbejder vi løbende på at gøre de steder, hvor vores aktiviteter foregår, endnu mere brugervenlige. Er du i tvivl, om vores rammer kan imødekomme dine behov, så kontakt os direkte via mail. 

SPROG: Samtalerne i grupperne foregår på dansk.

LGBT+ Danmarks aktiviteter skal være trygge at deltage i. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen. Læs herunder adfærdskodekset.

RESPEKT
LGBT+ Danmark tror på og kæmper for, at alle kroppe, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer er valide og lige meget værd. Det forventes derfor, at ansatte, frivillige og deltagere i LGBT+ Medborgerhuset anerkender og optræder respektfuldt over for andre uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og fetish såvel som alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund og politisk overbevisning.

TRYGHED OG TILGÆNGELIGHED
I LGBT+ Danmark stræber vi efter at planlægge og afvikle aktiviteter og arrangementer med bredest mulig tryghed og tilgængelighed for deltagende og potentielt deltagende uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, fetish, alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund eller politisk overbevisning.

SAMTYKKE
I LGBT+ Danmark skal ingen deltage i noget, de ikke har lyst til. Der skal altid søges et aktivt samtykke – der skal altså søges et ‘ja’ og ikke blot efterspørges et ‘nej’. Det gælder i forhold til samtaler om personfølsomme emner, fysisk kontakt og deltagelse i aktiviteter.

ANSVAR OG OVERHOLDELSE AF LGBT+ DANMARKS ADFÆRDSKODEKS
Personer som ikke overholder dette adfærdskodeks i LGBT+ Danmarks aktiviteter vil blive bedt om at gå. Hvis man udsættes for noget ubehageligt, når man deltager i vores aktiviteter – mobning, fobi, racisme, sexchikane eller andet som er i uoverensstemmelse med LGBT+ Danmarks principper – opfordres man til at kontakte foreningens forretningsudvalg på . Frivillige kontakter foreningens frivilligkonsulent -eller koordinator, eller den ansatte i sekretariatet, som man føler sig mest tryg ved at gå til.

Vores retningslinjer er vedtaget på LGBT+ Danmarks landsmøde den 31. oktober 2020.

Bliv medlem af LGBT+ Danmark

Vores sociale tilbud er åbne for alle - uanset om du er medlem eller ej. Ved at melde dig ind i LGBT+ Danmark støtter du kampen for LGBT+ personers rettigheder - og får adgang til medlemsrabatter, indflydelse på foreningen og et særligt nyhedsbrev for medlemmer.