Hjælp os forbedre adgangen til nedre kirurgi – del dine erfaringer

Er du transperson, nonbinær eller kønsdivers, og har du overvejet, er i gang med eller færdiggjort et nedre kirurgisk behandlingsforløb? 

LGBT+ Danmark er lige nu ved at udarbejde en rapport og kampagne om transpersoners adgang til nedre kirurgi i Danmark. Til det arbejde, har vi brug for at høre fra dig. 

Spørgeskemaet henvender sig primært til alle trans-, non-binære og kønsdiverse personer, som har været i forbindelse med sundhedssystemet om nedre kirurgi, eller som overvejer det/står på venteliste. Alle er velkomne til at besvare dette spørgeskema, uanset hvilke(t) ord og betegnelse(r), du måtte bruge til at beskrive dit køn eller din kønsidentitet. 

Rapporten og kampagnen udkommer i efteråret 2021 og vil være den første af sin slags i dansk historie. Derfor håber vi meget i vil hjælpe os, ved at besvare spørgeskemaet og dele jeres oplevelser og erfaringer, så vi i fremtiden står stærkere, når vi skal tage dialogen med Sundhedsstyrelsen og behandlerne.

LGBT+ Danmark arbejder med og forstår ‘trans’ som et bredt og inkluderende paraplybegreb, der rummer alle personer, der hele tiden, i perioder eller i varierende grad har/identificerer sig med en anden kønsidentitet og/eller køn, end det de fik tildelt ved fødslen. Vi arbejder med en forståelse af, at transpersoner både kan have en binær og en non-binær kønsidentitet, og vi anerkender at nogle non-binære er transkønnede, mens andre oplever, at de ikke er. Vi anerkender ligeligt de trans-, non-binære og kønsdiverse personer, der måtte ønske livslang eller periodisk hormonel- og/eller medicinsk transition, de personer der ikke ønsker at nogen form for medicinsk transition og de der ikke har mulighed for at få adgang til det, uagtet deres ønske.