LGBT+ politik er lokalpolitik: Her er 9 områder, du kan have for øje, når du skal stemme

Kommunal- og regionrådsvalget er på mange måder det vigtigste valg for at sikre en tryg hverdag for LGBT+ personer. Det handler nemlig om børnehaven, folkeskolen, ældreplejen og idrætsforeningen – alle de rum og institutioner, vi begår os i til dagligt.  

Alt for mange LGBT+ personer oplever ensomhed, stigmatisering og mistrivsel i deres hverdag. Den store forandring sker i det nære, og derfor er lokalpolitikken afgørende i vores kamp for lige vilkår uanset kønsidentitet eller seksuel orientering.

Vi har lavet en oversigt over nogle af de vigtigste politiske områder, hvor din stemme kan gøre en konkret forskel for LGBT+ personer i din kommune og region. Spørg dine lokaler kandidater, hvad de vil gøre for LGBT+ personer – og brug din stemme! 

 

En børnehave for alle

Kommunen står for børnehaverne og pasningstilbud. Du kan bestemme, om vores børn skal mødes med åbenhed og nysgerrighed, fremfor stereotype forventninger på baggrund af deres køn eller med fordomme om deres forældre. Det er derfor især til kommunalvalget, at du kan sikre, at der er plads til LGBT+ familier og -børn i børnehaverne i din kommune.  

 

Folkeskoler uden mobning  

Du kan med din stemme stille krav om, at LGBT+ elever ikke skal mistrives og udsættes for mobning på den lokale skole. Kommunerne er med til at bestemme, hvordan de lokale skoler arbejder med mangfoldighed og anti-mobning. Vi ved at LGBT+ elevers trivsel desværre halter, og at der mangler repræsentation af forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i undervisningen generelt. 

 

En god alderdom for LGBT+ personer 

LGBT+ seniorer oplever ofte, at de i mødet med ældreplejen er nødt til at springe tilbage i skabet. Det sker fordi plejerne mangler viden om LGBT+ personer, eller fordi tilbuddene kun er tilpasset majoriteten.  

Ældreplejen er et kommunens ansvar. Det er kommunen, der kan bestemme, at alt kommunalt ansat plejepersonale skal på kursus i inklusion eller skal modtage Sundhedsstyrelsens vejledning for LGBT+ inkluderende ældrepleje. Derfor kan du med din stemme gøre forholdene for LGBT+ ældre bedre.

 

Fællesskaber og mødesteder 

Det er ofte kommunerne, der afsætter penge til sociale tilbud i lokalområdet. En del af vores AURA-tilbud for LGBT+ unge under 18 år er for eksempel kommunalt finansieret. 

I nogle kommuner findes der LGBT+ huse, -barer eller -cafeer, der danner rammen om fællesskaber for vores miljø. Andre steder kæmper lokale LGBT+ miljøer netop nu for at få samme muligheder. 

 

Inkluderende sportsfællesskaber

Kommunerne er ansvarlige for mange sports- og fritidsfaciliteter i kommunerne. Derfor kan din stemme sørge for, at transkønnede, nonbinære og kønsdiverse også har adgang til kommunens sportsfaciliteter på en tryg måde. 

En undersøgelse fra Kulturministeriet fra december 2020 viser, at transpersoner og nonbinære oplever manglende adgang og tryghed i idrætstilbud pga. bl.a. mangel på mulighed for tryg omklædning. Dermed har ikke alle adgang til et trygt sportsfællesskab lokalt. 

 

Lighed i sundhed 

Regionerne er ansvarlige for sygehusene, de praktiserende læger og flere andre sundhedstilbud. LGBT+ personer oplever ofte mangelfuld behandling eller diskrimination i mødet med sundhedsvæsenet. Derfor er regionsrådsvalget en mulighed for at du kan stille krav om et LGBT+ kompetent sundhedssystem. 

LGBT+ Danmark har allerede med websitet www.lgbtsundhed.dk forsøgt at sætte fokus på problematikken. Men dem, der kan gøre den største forskel politisk, sidder i regionsrådene. 

 

En LGBT+ venlig psykiatri 

LGBT+ personer oplever ifølge talrige undersøgelser, eksempelvis Projekt Sexus at have et dårligere mentalt helbred end majoritetsbefolkningen, blandt andet på grund af minoritetsstress.  

Mange sårbare LGBT+ personer oplever at skulle vente flere måneder eller halve år på at en psykolog har plads til nye klienter, og samtidig er det langt fra alle, der har midlerne til at betale for hjælpen. 

Regionerne har ansvaret for psykiatrien, hvilke og hvor mange psykologer, du kan få henvisning til, og ofte også hvilken viden, der er tilgængelig for personalet i psykiatrien. 

 

LGBT+ kompetente lægepraksisser 

Regionerne har ansvar for sygehusene, for de praktiserende læger og flere andre sundhedstilbud. Du har ret til adgang til en praktiserende læge. Men du kan gennem din stemme påvirke, om din praktiserende læge har viden om LGBT+ området. 

Du kan stille krav til din regionsrådskandidat om for eksempel at udbrede kendskabet til www.lgbtsundhed.dk, som er en vidensbank til LGBT+ personer og deres praktiserende læger. 

 

Sundhedspleje for regnbuefamilier 

Med din stemme kan sikre bedre LGBT+ kompetent rådgivning til nybagte regnbuefamilier. Kommunerne har ansvar for sundhedsplejersker og andre familietilbud. Vi ved at regnbuefamilier ofte mødes med manglende viden fra sundhedsplejerskernes side. Derfor skal du stille krav til din kandidat, hvis du også mener, at forholdene for regnbuefamilier i din kommune skal være bedre. 

Meld dig ind i kampen

Vi har brug for hinanden! Bliv medlem af LGBT+ Danmark, og hjælp foreningen med at kæmpe for lige rettigheder og vilkår for LGBT+ personer i hele landet.