GENOPSLAG: Presse- og politikkonsulent hos LGBT+ Danmark i København

Vil du være med til at sætte LGBT+ rettigheder på dagsordenen i pressen og hos politikerne? Vi søger en presse- og politikkonsulent. Frist 12. juni.

Som presse- og politikkonsulent i LGBT+ Danmarks team for Politik & Kommunikation vil du være med til at drive foreningens presseindsats og sætte den politiske dagsorden. Du vil være pressekontaktperson med ansvar for at rådgive foreningens sekretariatschef i pressehåndtering og lave opsøgende pressearbejde på foreningens sociale og politiske indsatser.  

Du vil skulle bidrage til foreningens politiske interessevaretagelse gennem fx breve til ministre og folkevalgte, udarbejdelse af debatindlæg og artikler til foreningens hjemmeside samt dialog med centraladministrationen, kommunale forvaltninger, øvrige civilsamfundsorganisationer, virksomheder mv.  

Samtidig vil du skulle tilrettelægge kommunikationsindsatser for foreningens projekter i både ind- og udland, herunder løbende opdatering af vores hjemmeside.  

Du får base og daglig arbejdsplads i København. 

LGBT+ Danmark arbejder teambaseret, og du skal være indstillet på et tæt samarbejde med kolleger i LGBT+ Danmarks team for Politik & Kommunikation, samt have øje for samarbejdsflader med andre teams. Du skal endvidere understøtte hele sekretariatet i arbejdet med sociale medier og informationsmateriale.  

 

Om LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.  

 

Vi forventer, at du
 • Har min. 2 års erfaring fra lignende stillinger, særligt ift. skriftlig kommunikation. 
 • Kan udtænke pressestrategier. 
 • Tænker strategisk, er initiativrig og en stærk kommunikator, både skriftligt og mundtligt. 
 • Kan skrive debatindlæg, kronikker mm. og kender til digitale værktøjer. 
 • Kan agere proaktivt ift. pressehåndtering og håndtere kritiske sager. 
 • Kan overvåge nyhedsstrømmen og løbende orientere og koordinere med relevante parter. 
 • Kan skrive og tale flydende dansk og engelsk.  
 • Har indsigt i dansk politik. 

 

Det er en fordel, hvis du:
 • Har viden om LGBT+ området. 
 • Har erfaring med politisk interessevaretagelse. 

 

Vi tilbyder
 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil, hvor faglig udvikling prioriteres, og hvor der vil være rig mulighed for at udvikle nye kompetencer. 
 • Introduktion til foreningens arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører. 
 • God mulighed for selv at tilrettelægge og styre din tid. 
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt og anvendt.  
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 20 ansatte og mange frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland.  

 

Vilkår og rekrutteringsproces

Ansættelse finder sted med forventet opstart snarest muligt og senest 1. august. Der er tale om en fast 37-timers stilling. Lønrammen følger i vid udstrækning statens AC-overenskomst.  

Send en motiveret ansøgning og CV til sekretariatschef Susanne Branner Jespersen på [email protected] senest den 12. juni 2022.  

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.