Forbud mod omvendelsesterapi i sigte

I dag har regeringen meldt ud, at den vil undersøge mulighederne for at indføre et forbud mod omvendelsesterapi for mindreårige. LGBT+ Danmark bakker op og håber, at fænomenet dermed snart er fortid.  

Omvendelsesterapi er et forsøg på at omvende folk fra at være homo- eller biseksuelle eller transkønnede; at ændre en del af en persons identitet, fordi den ikke passer med de normer, der hersker i det pågældende fællesskab. Omvendelsesterapi kan praktiseres på mange forskellige måder, men fælles er, at fænomenet er en voldsom krænkelse af individets frihed.  

Regeringen har i dag offentliggjort en rapport, som bl.a. viser, at 8 pct. af LGBT-personer i Danmark har oplevet, at personer i deres omgangskreds har forsøgt at ”omvende” dem fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, samt at ”omvendelsesterapi” finder sted under visse former i Danmark, især udøvet af familiemedlemmer eller andre i den umiddelbare omgangskreds. Særligt yngre LGBT-personer under 30 år oplever at blive udsat for forsøg på ”omvendelse” og ”helbredelse”.  

Derfor melder regeringen nu ud, at den ønsker at undersøge muligheden for at indføre et forbud mod omvendelsesterapi over for mindreårige. 

Sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, udtaler: 

“Ingen kulturelle eller religiøse normer kan retfærdiggøre forsøg på at omvende LGBT+ personer fra at være dem, de er. Omvendelsesterapi er ikke terapi. Det er vold. Og vi er glade for, at regeringen deler vores overbevisning og har tænkt sig at undersøge mulighederne for et forbud.” 

 

Kig til vores naboer

Tyskland har allerede indført et forbud mod omvendelsesterapi for personer under 18. Her kan personer på 18 og over kan give samtykke til at gennemgå omvendelsesterapi, men kun hvis samtykket er afgivet frivilligt og på baggrund af klar information om, hvad personen går ind til, herunder også de negative konsekvenser.  

LGBT+ Danmark anbefaler at man baserer et forbud på erfaringerne fra Tyskland og det arbejde, der netop pågår i Norge, hvor man også undersøger mulighederne for et forbud.  

LGBT+ Danmark anbefaler desuden, at regeringen inddrager LGBT+ civilsamfundet i det kommende arbejde.  

 

Læs mere på Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet hjemmeside