Finanslovsaftale sikrer LGBT+ Danmarks arbejde

Christiansborg

Folketingets finanslovsaftale for 2022 er faldet på plads, og LGBT+ Danmarks nuværende bevilling sikres de næste tre år. 

Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med at skabe fællesskaber for LGBT+ personer i hele Danmark – og sikre sociale tilbud, rådgivning og netværk til alle, der bryder med normerne for køn og seksualitet. 

Foruden bevillingen til LGBT+ Danmark afsætter aftalepartierne midler til en ny LGBT+ handlingsplan. Den nuværende handlingsplan fra 2018 udløber nemlig ved udgangen af året, så det er positivt, at Folketingets partier ikke lader indsatsen falde til jorden allerede nu. 

For vi har fortsat lang vej at gå, før LGBT+ personer har lige vilkår. Ensomhed, mistrivsel og dårligt mentalt helbred er markant overrepræsenteret blandt LGBT+ personer – og vi er heller ikke i mål med at sikre lige rettigheder.  

Den nye LGBT+ handlingsplan og bevillingen til LGBT+ Danmark er afgørende midler til at nå disse mål. Tak til aftalepartierne for anerkendelsen af foreningens arbejde og betydning. 

Finanslovsaftalen øger LGBT+ Danmarks årlige driftstilskud med 2,5 million i perioden 2022-2024. Læs hele aftalen her.