SeniorForum: LGBT+ Besøgsvenner

12. maj, 2022, 14:00-16:00
LGBT+ Danmark
Vestergade 18E, 2. sal
1456 København K
Seniorpolitisk Udvalg

Kamille Hjuler Kofod, der er projektleder for LGBT+ Danmarks Besøgsvennetjeneste,
holder oplæg i SeniorForum om ideerne bag projektet og arbejdet med at etablere tjenesten og med at finde besøgsvenner og besøgsværter.

Selv om der burde være et behov for besøgsvenner med LGBT+ baggrund til Københavns ældre borgere med LGBT+identitet, har det hidtil vist sig lettere at finde nogle, der gerne vil være besøgsvenner end nogle, der ønsker besøg.
Hvorfor?

Kom og vær med til at drøfte tankerne bag projektet, og vær med til at drøfte, hvordan Besøgstjenesten kan blive succes.

Vil du selv være besøgsven?
Kender du nogen, der ville blive glad for en besøgsven?
Hvornår er en besøgsven en god ide?
Er der barrierer at overvinde for at åbne døren for en ukendt besøgsven?
Er det vigtigt, at en evt besøgsven også selv er LGBT’er?

SeniorForum er et åbent og gratis tilbud til alle indenfor LGBT+ segmentet.

Vel mødt

Seniorpolitisk Udvalg