SeniorForum

11. november, 2021, 14:00-16:00
LGBT+ Danmark
Vestergade 18 E, 2. sal
1456 København K
Social gruppe
LGBT+ Danmark

Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, Belen Vejen, kommer og fortæller om visionerne for en inkluderende ældrepleje. Oplægget vil være baseret på Sundhedsstyrelsens nye informationsmateriale: "Information til sundheds- og hjælpepleje om LGBT+ ældre".

Deltagelse i SeniorForum er et åbent og gratis tilbud til alle LGBT+ seniorer.