SeniorForum

14. oktober, 2021, 14:00-16:00
LGBT+ Danmark
Vestergade 18 E, 2. sal
1456 København K
Social gruppe
LGBT+ Danmark
Facebookevent

Brugen af andre pronominer end han/ham og hun/hendes, bliver stadig mere udbredt.
Til tider kan der opstå forvirring over ændringen, og nogen finder det vanskeligt at bruge andre pronominer end dem, vi er vant til.
Seniorforum får besøg af projektleder på Transit, Alex Delamare, som fortæller om pronominer og deres betydning, samt hvordan LGBT+ Danmark arbejder med sprogbrug.

Deltagelse i SeniorForum er et åbent og gratis tilbud til alle LGBT+ seniorer.