LGBT+ Danmark Courtyard Party

17. august, 2022, 15.00 - 22.00
LGBT+ Danmark
Vestergade 18E
1456 København K
Social event
LGBT+ Danmark
Facebook event
Tilmelding

LGBT+ Danmark slår dørene op til fest og åbent hus i vores gård på Vestergade under Copenhagen Pride Week. Alle er inviterede – uanset om du er medlem af LGBT+ Danmark, ally eller bare nysgerrig på at møde andre LGBT+ personer og i humør til en aften i regnbuens farver.

Der vil være bar, mad, underholdning og mulighed for at møde folk fra LGBT+ Danmark og høre om vores sociale grupper og arbejder for LGBT+ rettigheder.
Under festen vil vi desuden uddele Årets Laks og Arbejdslegatet Søhesten, som er priser LGBT+ Danmark hver år giver til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for LGBT+ miljøet i Danmark.
Vi starter med musik og bar i gården og efter kl. 20:00 rykker festlighederne inden for i LGBT+ Danmarks lokaler. Det fulde program bliver offentliggjort senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
LGBT+ Danmark Courtyard Party finansieres af vores samarbejdspartner NYX Professional Makeup.
Tilgængelighed:
Festen foregår i gården ved Vestergade 18 såfremt vejret tillader det, samt i LGBT+ Danmarks lokaler på 2. sal.
Der er niveaufri adgang til gården. Gården er brostensbelagt.
Der er adgang til LGBT+ Danmark lokaler via trappelift og en rummelig elevator.
I LGBT+ Danmarks lokaler er der handicaptoilet uden lift samt puslebord.

ENGLISH
LGBT + Denmark is happy to invite everyone to join our Courtyard Party in Vestergade 18 during Copenhagen Pride Week. Everyone is welcome - whether you are a member of LGBT+ Denmark, a proud ally or just curious to meet other LGBT + people and in the mood for an evening in queer company.
Sign up on the guestlist here: https://forms.office.com/r/GzfCaJQKfc
There will be a bar, food, entertainment, and the opportunity to meet people from LGBT + Denmark and hear about our social groups and work for LGBT+ rights.
During the party, we will also hand out the ‘Årets Laks’ and ‘Arbejdslegatet Søhesten’, which are prizes LGBT + Denmark hands out each year to a person or an organization that has done something special for the LGBT + community in Denmark.
There will be music and a bar in the courtyard. After 20:00 the party will move inside LGBT+ Denmark's premises. The full program will be announced later but make sure to mark your calendar now.
LGBT + Denmark Courtyard Party is funded by our partner NYX Professional Makeup.
Accessibility:
The party takes place in the courtyard at Vestergade 18 if the weather allows it, as well as in LGBT + Denmark's premises on the 2nd floor of Vestergade 18e.
There is level access to the courtyard. The courtyard is paved with cobbles.
There is access to LGBT + Denmark premises via stair lift and a spacious elevator.
In LGBT + Denmark's premises, there is a disabled toilet without a lift and a baby changing table.