Infomøde: Emotionel skade – sådan gør vi sundhedsvæsenet bedre

26. oktober, 2022, 16:30-17:15
LBT+ Danmark
Vestergade 18E, 2. sal
1456 København K
LGBT+ Danmark
Facebook begivenhed
Læs mere om Emotionel Skade på www.lgbtsundhed.dk

Har du oplevet emotionel skade i dit møde med sundhedsvæsenet?

På dette infomøde vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed fortælle om, hvordan du kan indrapportere din oplevelse med emotionel skade i det Læringssystem i sundhedsvæsenet som hedder ”UTH”. UTH dækker over utilsigtede hændelser, og det kaldes de netop, fordi der godt kan ske hændelser og fejl, selvom alle har de bedste intentioner. Det er derfor, der samles viden om disse utilsigtede hændelser, så der kan læres af dem.

Emotionel skade er, hvis du føler dig dårligt behandlet; krænket, irettesat, hånet, eller på anden vis har oplevet respektløshed eller diskrimination. Undersøgelser viser, at denne emotionelle skade er en reel trussel mod LGBT+ personers sundhed og trivsel.

Det kan blandt andet skade tilliden til sundhedsvæsenet og medvirke, at man ikke deler oplysninger, der kan være vigtige i forhold til ens helbred og behandling.
Derfor er det vigtigt, at emotionelle skader indrapporteres – også selvom de er utilsigtede. Det er den måde, sundhedsvæsenet kan uddrage læring og blive bedre.

Tilgængelighed:
Mødet er på dansk og foregår i LGBT+ Biblioteket. Det vil ikke blive live streamet.
Der er adgang til LGBT+ Danmarks lokaler via trappelift og rummelig elevator. Der er niveaufri adgang eller ramper til alle rum. Der er handicaptoilet med lift. Se mindre