BISEKSUELLES LEVEVILKÅR, TRIVSEL OG SUNDHED – KONFERENCE OG WORKSHOP

4. april, 2022, 14:00-20:00
LGBT+ Danmark
Vestergade 18E, 2. sal
1456 København K
Konference og workshop
LGBT+ Danmark
Tilmeld dig her.

Den 24. januar sætter LGBT+ Danmark skarpt fokus på bi+ personers levevilkår. Vær med, når vi gennem en konference med førende eksperter og aktivister samt en efterfølgende workshop belyser udfordringerne ved at være biseksuel i dagens Danmark – og ikke mindst, hvad vi kan gøre bedre som samfund.

Biseksuelle og andre personer, som er romantisk eller seksuelt tiltrukket af flere end ét køn (bi+), er den største gruppe under LGBT+ paraplyen. På trods heraf, er gruppen mindre synlige i både mediebilledet og i LGBT+ civilsamfundet. Bi+ personer beretter jævnligt om at føle sig både usynliggjort og ekskluderet fra LGBT+ miljøer og kan opleve sig fanget mellem to verdener, hvor de hverken betragtes ‘queer’ eller heteroseksuelle nok.

Samtidig er bi+ personer mere udsatte, hvad angår mistrivsel og dårligt mentalt helbred end både homo- og heteroseksuelle, og de er markant mindre tilbøjelige til at være åbne om deres seksuelle orientering overfor omverden.

KONFERENCEN
DEN 24. JANUAR 2022, 14:00-17:00
VESTERGADE 18E, 2. SAL, 1456 KØBENHAVN K
Konferencen har til formål at belyse bi+ befolkningens levevilkår, trivsel og sundhed samt de bagvedliggende årsager, som forøger gruppens risiko for både selvmordsadfærd, depression, angst og selvskade.

Til konferencen kan du møde:

Robyn Ochs, amerikansk bi+ aktivist, forfatter og taler
Emiel Maliepaard, forsker ved Hollands forsvarsakademi og redaktør på bogen ‘Bisexuality in Europe’.
Christian Graugaard, professor, Sexologisk forskningscenter, Aalborg Universitet
Thea Sikker, psykolog, huset for Køn, krop og seksualitet
Camilla Tved, jordeperson og terapeut, Huset for køn, krop og seksualitet
Konferencen bliver desuden livestreamet på LGBT+ Danmarks Facebookside. Detaljeret program for konference følger.

WORKSHOPPEN
DEN 24. JANUAR 2022, 17:00-20:00 (DER SERVERES LIDT AT SPISE FRA 17:00-17:30)
VESTERGADE 18E, 2. SAL, 1456 KØBENHAVN K

Konferencen efterfølges af en workshop, hvor vi i fællesskab skal identificere anbefalinger til LGBT+ Danmark og det øvrige LGBT+ civilsamfund, der arbejder med gruppen, om hvordan vi i højere grad kan inkludere bi+ erfaringer og derigennem forbedre levevilkår for bi+ personer i Danmark.

Workshoppen er særligt målrettet bi+ personer og er en mulighed for dig at ytre både alle oplevelser, frustrationer, bekymringer og ønsker til LGBT+ Danmark, det øvrige civilsamfund og samfundet generelt.

Workshoppen styres af Karoline Barkvoll Holstad fra ReSearch Humanity, som vil lede deltagerne igennem en række refleksions- og brainstormøvelser. Til workshoppen deltager man med de perspektiver og erfaringer, man hver især har, og der forventes ikke, at man har erfaring med workshops eller brainstormøvelser.

Workshoppen varer fra 17:30-20:00, og vi sørger for lidt at spise, noget at drikke og trygge rammer for dig at være lige så ærlig og kritisk, som du ønsker.

Vil du deltage i workshoppen, og bor du uden for Storkøbenhavn, hjælper vi dig med dine transportomkostninger. Skriv blot herom til [email protected]

For spørgsmål om konferencen eller workshoppen kontakt Jakob Steensen Nielsen på [email protected] eller telefon 61279186.

Konferencen og workshoppen er støttet af Den Amerikanske Ambassade.

Biseksuelles levevilkår, trivsel og sundhed: Konference og workshop. Foto af to personer med armenen om hinanden. man kan ikke se deres ansigter.