Danmarksturné om rettigheder til LGBT+ familiedannelse

I december 2022 tager LGBT+ Danmark på Danmarksturné med et oplæg, der skal gøre LGBT+ personer kloger på deres rettigheder og muligheder for familiedannelse.

Tilmeld dig København 1.12 kl. 18.45 hos LGBT+ Danmark

Tilmeld dig Aalborg den 8.12 kl. 18.45 i Buens Bogcafé

Tilmeld dig Aarhus den 14.12 kl. 18.45 i Dokk1

Foreningen styrkede sin indsats for at forbedre adgangen til familiedannelse i juni 2022 med ansættelsen af en jurist på området til at styrke den frivillige juridiske rådgivning.

Siden da har mange henvendt sig til LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning for at få hjælp til at finde vej igennem et uigennemskueligt system, der fortsat ikke er indrettet for regnbuefamilier.

Selvom der de seneste år er sket markante forbedringer, der gør det nemmere for LGBT+ personer at stifte familie, oplever mange stadig, at de skal kæmpe sig igennem juridiske barrierer på vejen mod forældreskab og for at sikre deres børns rettigheder.

Derfor vil LGBT+ Danmark i december afholde oplæg i København, Aalborg og Aarhus, der giver et overblik over de de mest centrale regler, man skal være opmærksom på, når man skal vælge en familiedannelsesproces og sikre sine egne og sit barns rettigheder.

Oplægget tager udgangspunkt i de henvendelser, der kommer til LGBT+ Danmarks rådgivning.

Alle, der ønsker at være bedre rustet til at tage de rigtige beslutninger, før og under processen med at danne en LGBT+ familie, er velkomne.Du kan se facebookevents med program og indhold for oplæggene her:

København den 1. december kl. 18.45
Aalborg den 8. december kl. 18.45
Aarhus den 14. december kl. 18.45

Hvis du har et meget konkret spørgsmål eller en sag i gang, som du godt vil have rådgivning til, kan du allerede nu skrive til vores jurist Max Maskell på [email protected] og bede om rådgivning i din sag. Alle er velkomne til at skrive, både dig, der tænker på at danne familie, dig, der er i gang, og dig, der er fagperson og ønsker at vide mere om reglerne for LGBT+ familiedannelse