Bliv samarbejdsforening

Bliv samarbejdsforening med LGBT+ Danmark og tag del i et stærkt fællesskab for LGBT+ miljøet på tværs af landet.

LGBT+ Danmark arbejder nationalt for at styrke samarbejdet på tværs af LGBT+ miljøet i Danmark. Vi ønsker at være en relevant samarbejdsforening for lokale og specialiserede LGBT+ organisationer fra hele landet. 

Vi vil gerne sammen skabe flere sociale LGBT+ fællesskaber, øge synligheden om LGBT+ sagen, og lægge større pres på de politiske beslutningstagere. Vil jeres organisation indgå i et samarbejde og blive del af et større fællesskab på tværs af LGBT+ miljøet i Danmark? 

 bliv samarbejdsforening med LGBT+ Danmark.  

 

Samarbejdsforening med LGBT+ Danmark  

Som samarbejdsforening med LGBT+ Danmark får I:  

  • Henvisning på LGBT+ Danmarks hjemmeside, Facebook, m.v. 
  • Sparring fra LGBT+ Danmarks ansatte ang. frivillighed, organisering, aktivitetsudvikling, samarbejde med kommunen, kommunikation, lokalpolitisk interessevaretagelse, m.m. 
  • Introduktionsmateriale til at arbejde normkritisk og intersektionelt. 
  • Invitation til at deltage i LGBT+ Danmarks nationale politiske arbejde.  
  • Tilbud om kurser, workshops, arrangementer og anden opkvalificering. 
  • Invitation til deltagelse i Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark. 
  • Mulighed for at være med til at udbrede LGBT+ Danmarks nationale indsatser som fx Transit, AURA, Besøgsvenner, m.fl.  
  • Adgang til lån af LGBT+ Danmarks lokaler i København K. 

Det forventes, at I som samarbejdsforening: 

  • Kan vedkende sig LGBT+ Danmarks vision om en verden med lige muligheder og bedre trivsel for alle uanset kønsidentitet og seksualitet. 
  • Indgår en uddybende samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark. 

 

Hvis I er interesseret i at blive samarbejdsforening eller bare gerne vil vide mere, så kontakt Maria (hun/hende) på [email protected]  

Vi glæder os til at styrke samarbejdet mellem LGBT+ organisationerne i Danmark sammen med jer