Empatisk Arbejdsmarked

Empatisk Arbejdsmarked er et kompetenceudviklende tilbud til arbejdsgivere, HR-medarbejdere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som ønsker at gøre deres organisation mere inkluderende over for LGBT+ personer.

Cirka halvdelen aalle LGBT+ medarbejdere skjuler deres identitet, når de går på arbejde. Undersøgelser viser, at det skyldes frygten for stigmatisering og diskrimination. Det går både ud over trivsel og produktivitet. Som oftest ekskluderes LGBT+ medarbejdere utilsigtet og uden ond vilje. Derfor er det vigtigt for enhver arbejdsplads at reflektere over arbejdskultur, sprogbrug og personalepolitik, så alle medarbejdere føler sig trygge.

KONTAKT OS

Mie Birk Jensen
Specialkonsulent, Ph.d.
[email protected]

Empatisk Arbejdsmarked er eprogram til jer, der gerne vil sikre reelle fremskridt og grundigt kompetenceløft af hele organisationen – ledere såvel som medarbejdere. Her får I en nøje vurdering af jeres organisations forbedringspunkter i forhold til at skabe et trygt og inkluderende arbejdsmiljø for LGBT+ medarbejdere samt konkrete værktøjer til at imødekomme forbedringerne. Programmet inkluderer desuden løbende professionel sparring samt efterfølgende opfølgning af og evaluering på organisationens indsats.  

Vi kan tilrettelægge programmet, så det passer jeres behov bedst, men et program indeholder typisk 

  • Basisuddannelse af ledere, HR, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter over to dage: Første dag identificeres og kortlægges organisationens udfordringer og forbedringspunkter, bl.a. via gennemsyn af personalepolitik. Anden dag udarbejdes en handlingsplan for de mest hensigtsmæssige og effektive indsatsområder
  • Medarbejderkampagne herunder kortfilm og infomateriale. 
  • Opfølgning og evaluering på indsats. 
  • Invitation til netværksmøder. 

Lyder et Empatisk Arbejdsmarked som en god løsning for jer? Kontakt os og hør mere ind til programmet, pris og de praktiske rammer. Empatisk Arbejdsmarked udbydes til private såvel som offentlige organisationer og virksomheder. 

Tre-timers kursus

LGBT+ Danmark udbyder desuden et tre-timers lynkursus i LGBT+ inkluderende kompetencer til arbejdspladser. Kurset vil introducere LGBT+ begreberne og de udfordringer, der findes på området. Derefter vil kurset facilitere en fælles refleksion om, hvordan man både som ledelse og som kollega kan gøre arbejdspladsen mere inkluderende.  

Tag endelig kontakt til os og hør mere ind til pris, rammerne og om et tre-timers kursus kan være startskuddet for et mere inkluderende miljø på jeres arbejdsplads.  

Inspirationsvideoer

Disse videoer er udarbejdet til brug i kurset. De giver tre meget virkelige og illustrative eksempler på nogle af de udfordringer, som LGBT+ personer møder på arbejdspladsen.