AURA-frivilligkonference: LGBT+ trygge rum kræver faglighed

Glade AURA-frivillige kaster efterårsblade op i vejret

Knap 40 AURA-frivillige fra hele landet var i weekenden samlet til konference i Aarhus, hvor de lagde planer for årshjulet, fik opkvalificering og udvekslede erfaringer.

Unge finder i stadig tidligere alder sprog for deres LGBT+ identitet. Derfor er trygge fællesskaber for LGBT+ personer under 18 år vigtigere end nogensinde. I weekenden gennemgik knap 40 AURA-frivillige derfor fokuseret opkvalificering  i at skabe inkluderende rum for hele Danmarks LGBT+ ungdom.  

Alle unge har brug for at møde andre unge at se sig selv afspejlet i som del af deres udvikling. Det gælder også LGBT+ unge. Desværre oplever stadig alt for mange LGBT+ personer mobning, skældsord og stigmatisering i skolen. Derfor kræver det dedikerede, trygge rum for LGBT+ unge at finde sine ligesindede i.  

Netop dette er formålet med AURA, LGBT+ Danmarks landsdækkende fællesskab for unge LGBT+ personer under 18 år.  

Men trygge rum opstår ikke blot ved at kalde det sådan. Det kræver, at man har metoderne og redskaberne til at danne de nødvendige rammer for, at LGBT+ unge  føler sig trygge ved at udleve deres LGBT+ identitet og danne fede fællesskaber, uden  at opleve fordomme og negative kommentarer.  

Derfor afholdt vi i weekenden frivilligkonference i DGI-Huset i Aarhus for knap 40 frivillige i AURA, hvor faglig opkvalificering var øverst på dagsorden. 

AURA-frivillig smiler på en trappe iført hættetrøje

Alle har ret til et ungdomsliv 

Alt for mange LGBT+ personer isoleres og  oplever ensomhed i skoletiden, fordi de ikke i samme grad kan dele deres drømme og tanker om livet som deres jævnaldrende. 

Målet med AURA er at give disse børn og unge et ungdomsliv, som det deres jævnaldrende har mulighed for. Et alkoholfrit, trygt rum, hvor de kan udforske deres følelsesliv, pubertet og identitetsdannelse med andre, som gennemgår noget tilsvarende. 

LGBT+ Danmark oplever en markant udvikling i, hvornår børn og unge begynder at udvikle ord for egen seksuelle orientering eller kønsidentitet. Vi hører det fra forældre, lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge til dagligt. 

Men vi oplever det også i AURA, hvor børn ned til 10-årsalderen i højere grad deltager – en udvikling, vi tager meget seriøst, og som kalder på en helt særlig faglighed hos vores frivillige. 

LGBT+ trygge rum kræver faglighed 

Alle LGBT+ Danmarks AURA-frivillige modtager oplæring og løbende opkvalificering i pædagogiske og normkritiske metoder.  

I AURA arbejder vi ud fra en række kerneværdier, såsom tryghed og inklusion. Til at efterleve værdierne får de frivillige en række redskaber og metoder, som de anvender til at skabe et rum, hvor alle AURA-deltagere har mulighed for at udfolde sig.  

En central metode er aktiv lytning. Det betyder, at nysgerrighed på den unge altid bærer kommunikationen, og at de unge frit får lov til at fortælle om sig selv, deres liv og tanker, uden at vores frivillige forsøger hverken at rådgive eller sammenligne med egne erfaringer. 

Dertil er aktiviteter et fast element i vores AURA-fællesskaber. Det kan være kreative workshops, filmvisning eller bowling. Uanset skaber det ‘et fælles tredje’, som unge såvel som frivillige kan komme sammen omkring. Det giver de unge mulighed for at være anonyme, når de deltager i et AURA-arrangement. 

Mange af LGBT+ Danmarks frivillige er selv LGBT+ personer. For mange er det, hvad der motiverer dem til at gøre en forskel for yngre LGBT+ personer, og ofte medbringer det en grundlæggende forståelse for den unges situation.  

Samtidig er det for LGBT+ Danmark afgørende, at de frivillige er til stede i kraft af deres faglighed og med de nødvendige metoder til at skabe de trygge rum – både for den frivilliges egen skyld og den unge deltagers. 

Fællesskab for hele Danmark – nu også på Fyn 

Alle LGBT+ unge skal have mulighed for at finde fællesskab med ligesindede. Det gælder også for unge uden for hovedstadsområdet.   

I øjeblikket har vi 7 AURA-fællesskaber på tværs af landet, og det er LGBT+ Danmarks mission at alle LGBT+ unge i hele Danmark skal have et rum at udfolde sin identitet i nærheden af, hvor de bor.  

Derfor er vi også meget glade for, at vi til dette efterår opstarter AURA nr. 8 – denne gang i Odense. 

Vi holder intromøde for interesserede frivillige i Odense d. 26. Oktober kl. 16:00-18:30, hvor du kan høre mere om AURA, frivillighed i LGBT+ Danmark, og hvordan du kan være med til at give LGBT+ børn og unge et trygt fællesskab i dit lokalområde.  

Følg med på vores sociale medier, hvor vi vil annoncere yderligere info.

 

Kunne du tænke dig at blive frivillig i AURA? Lige nu søger vi frivillige mellem 20-35 år til at planlægge og afholde sociale arrangementer flere steder i landet. Læs mere her. 

Læs også mere om AURA her og se, hvor I landet, vi er