Space To Be You: nyt mangfoldighedsprojekt til skolesystemet 

Elev i klasseværelse med hånden i vejret.

Med midler fra EU skal LGBT+ Danmark udvikle normkritisk og intersektionelt undervisningsmateriale til udskolingen og et online kursus til lærere, pædagoger og skoleledere.

Vi er meget stolte over at kunne præsentere et nyt projekt i LGBT+ Danmark, som har til hensigt at udvikle undervisningsmateriale til udskolingen. Projekt Space to be you er finansieret med midler fra EU og løber indtil maj 2024.

Igennem projektet vil LGBT+ Danmark udvikle praksisnær og let anvendeligt materiale til skoleaktører, der kan understøtte det i forvejen stærke trivselsarbejde, der gøres på folkeskolerne. LGBT+ Danmark ved dog af erfaring, at minoritetsidentiteter ift. kønsudtryk, seksualitet, etnicitet, fysisk handicap eller neurodiversitet ofte er svære emner at inkludere i undervisningen og at håndtere i skolemiljøet generelt.  

Materialet skal stå på normkritiske og intersektionelle metoder, og derfor sker udviklingen i tæt samarbejde med vores samarbejdsorganisationer Sabaah og Mino Danmark, ligesom Autisme Ungdom og SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) bidrager i processen. 

Projektet skal udvikle:
  1. normkritisk og intersektionelt undervisningsmateriale til udskolingen, samt  
  2. et online kursus til lærere, pædagoger og skoleledere, der ruster fagprofessionelle i at undervise i materialer med fokus på mangfoldighed og at facilitere en positiv dialog med eleverne om disse emner 

Space to be you er endnu en tilføjelse til LGBT+ Danmarks arbejde på at bidrage med perspektiver til en inkluderende og mangfoldig folkeskole. Vi har tidligere udviklet kursus til opkvalificering lærere og andre skoleaktører i metoder for en mangfoldig skole, samt udviklet undervisningsmaterialet ”LARM”. Projektet løber indtil maj 2024. 

Det er helt centralt for projektet at inddrage fagprofessionelle lærere, skolepædagoger og skoleledere i udviklingsfasen, for at kursus og materiale adresserer de behov, man har, som skoleaktør. 

Berith Bonnesen, skoleleder, Næsby Skole

”Vi er så heldige på Næsby Skole, at vi næste skoleår skal arbejde konkret med et projekt med LGBT+ Danmark. Det tiltaler mig meget, at man i samme projekt prøver at få alle minoritetsgrupper med, så vi ikke skal arbejde med mange forskellige projekter for at få alle børn til at trives bedst muligt, men ét som rummer alle. Det er meget magtpåliggende for mig, at alle er unikke, og at ingen skal være bange for at være anderledes. Vi er alle anderledes, og det er helt OK. Hvis vi kan give det til børnene på vores skole, så er de nået langt i deres personlige udvikling og vil få en lettere barndom, ungdom og voksentid, samtidig med at fællesskabet vil blomstre”,

– skoleleder ved Næsby Skole, Berith Bonnesen om Næsby Skoles deltagelse i ‘Space to be you’. 

Hvis du er lærer, pædagog eller skoleleder (eller kender en), som har lyst til at være med i et helt ny projekt med normkritiske og intersektionelle perspektiver på skolemiljøet, har du nu muligheden. Det er nemlig stadig muligt for interesserede skoler at deltage i projektet.

For skoleaktører er det en unik chance for at bidrage til arbejdet med udvikling af læremidler, som får liv i klasseværelser rundt i landet, og arbejde tæt sammen med organisationer, som er solidt placeret i de normkritiske og intersektionelle perspektiver på samfundsforhold. 

Vi har skoler med fra landets 4 øvrige regioner, men mangler fortsat en skole fra Region Sjælland. Kontakt fagkonsulent ved LGBT+ Danmark, Andreas Beck Kronborg, på [email protected] eller tlf. 5430 0083.

Nærmere om arbejdsindsats og tidsramme:

  • Deltagelse af 1 skoleleder og 2 skolelærer/skolepædagoger
  • September 2022: Besvarelse af et spørgeskema (af ca. 30 min. varighed).
  • 6. oktober 2022 kl. 11.30-17.30: Deltagelse i en workshop om hvilke behov I, som skoleaktører, har for viden og praksisnære redskaber.
  • Januar 2023 – april 2023: Materialet afprøves – om muligt i undervisningen.
  • April 2023: Feedback til LGBT+ Danmark om erfaringer med brug af materialet.
  • September – oktober 2023: På baggrund af feedback til LGBT+ Danmark om erfaringer med brug af materialet, fremsendes et revideret materiale til afprøvning.
  • Oktober 2023: Endelig feedback til LGBT+ Danmark om erfaringer med materialet. Besvarelse af et spørgeskema (af ca. 30 min. varighed).

LGBT+ Danmark dækker udgifter til transport og forplejning ifbm. workshops. 

Finansieret af den Europæiske Union