CPR-administrationen åbner for juridisk kønsskifte under 18 år

CPR-administrationen har netop offentliggjort, at transpersoner under 18 år i visse tilfælde skal have adgang til at ændre deres CPR-nummer. Det skyldes ifølge CPR-administrationen ”Danmarks internationale forpligtelser”. 

LGBT+ Danmark har længe arbejdet for at give unge transpersoner adgang til at skifte CPR, og i den forbindelse også påpeget, at det sandsynligvis er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at nægte CPR-skifte – hvilket Justitsministeriet også har vurderet, senest i et svar til Retsudvalget sidste år. Det drejer sig blandt andet om barnets ret til privatliv. 

På trods af at den tidligere socialdemokratiske regering egentligt havde et lovforslag klar, blev det ikke bragt til afstemning, og den nye regering har i løbet af sit første år ikke kunnet nå frem til en holdning til spørgsmålet. 

Det er derfor enormt glædeligt, at der nu alligevel sker en åbning for mindreåriges adgang til at få juridisk kønsskifte. LGBT+ Danmark forventer, at Indenrigsministeriet snarest får udstedt klare retningslinjer for børn og deres forældre, og at regeringen får gennemført en lovændring, der bringer dansk lovgivning i overensstemmelse med menneskeretskonventionen. 

En hurtig analyse af sagen fra vores juridiske konsulent Max Maskell lyder: 

“Vi opfordrer alle familier med unge, der ønsker at skifte juridisk køn, til at søge. Det kan være nemmere at få, hvis man modtager kønsbekræftende behandling, men kønsbekræftende behandling er ikke et krav.  Hvis I søger og får svar, vil vi meget gerne høre fra jer i den juridiske rådgivning, så vi kan bruge jeres erfaringer til at rådgive andre.” 

Den fulde ordlyd af nyheden på cpr.dk: 

Det kan efter omstændighederne følge af Danmarks internationale forpligtelser, at en person under 18 år skal have adgang til juridisk kønsskifte. 

Det er efter CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., en betingelse for at blive tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede køn (juridisk kønsskifte), at den pågældende person på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år. Uanset ordlyden af CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., kan det dog efter omstændighederne følge af Danmarks internationale forpligtelser, at en person under 18 år skal have adgang til juridisk kønsskifte, f.eks. hvis den pågældende har fået tilbudt og har undergået kønsmodificerende behandling i sundhedsvæsenet. Ønsker du nærmere oplysninger herom, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret, Holbergsgade 6, 1057 København K, . Ved digital post bedes du vælge ”CPR-Administrationen” som modtager.