Studenterjob: LGBT+ Danmark søger en politisk interesseret stud.jur.

LGBT+ Danmark er en organisation, der arbejder for at fremme rettighederne for LGBT+ personer. Det gør vi blandt andet igennem vores juridiske arbejde, hvor vi rådgiver LGBT+ personer og kvalificerer det politiske arbejde med udgangspunkt i vores indsigt i de juridiske problemstillinger, LGBT+ personer møder.  Derfor leder vi efter dig, der har lyst til at bidrage til at vi kan stå endnu stærkere ved at understøtte vores juridiske indsats.

I stillingen som projektansat stud.jur. vil du bistå sekretariatets jurist med at styrke LGBT+ Danmarks politiske arbejde for LGBT+ personers rettigheder i Danmark. Stillingen er tidsbegrænset og varer fra 1. februar 2024 til 31. december 2024.

Arbejdsområde

Som stud.jur i LGBT+ Danmark vil du arbejde tæt med LGBT+ Danmarks juridiske konsulent og understøtte arbejdet med at kvalificere foreningens politiske arbejde, samarbejde med myndigheder og rådgive LGBT+ personer om deres rettigheder og muligheder. Stillingen vil indeholde alt fra dybdegående analyseopgaver eller research til sager til opsummerende notater eller referater af møder, altid med udgangspunkt i at fremme LGBT+ personers rettigheder. Der vil være gode muligheder for udvikling og læring.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Juridisk research og udarbejdelse af notater indenfor bl.a. familieret, sundhedsret, EU-ret, GDPR, forvaltningsret, diskriminationsret, strafferet og grundlæggende rettigheder.
 • Praktisk opgaveløsning i forbindelse med afholdelse af medlemsinddragende engagementsarbejde (politiske saloner, workshops etc.)
 • Bistand til klagesager ved diverse organer og myndigheder.
 • Bistand til den juridiske konsulents øvrige opgaver samt forefaldende opgaver.

Vi forventer at du…

 • er stud.jur og i gang med 3. eller 4. år af jurastudiet
 • er interesseret i at arbejde juridisk med interessevaretagelse i tæt samspil med løbende lovgivningsmæssige udviklinger
 • har stærke faglige evner
 • har erfaring med juridisk informationssøgning
 • har en god forståelse af parlamentariske processer
 • har kendskab til grundlæggende LGBT+ problemstillinger igennem faglig eller personlig erfaring

Det er derudover en fordel, hvis du:

 • Har demonstreret en særlig faglig viden indenfor LGBT+ området
 • Har særlig faglig viden eller erfaring indenfor et eller flere relevante fagområder såsom familieret, sundhedsret, forvaltningsret eller grundlæggende rettigheder
 • Har erfaring med sagsarbejde fra fx retshjælp, myndighed eller advokatkontor
 • Har særligt kendskab til politisk interessevaretagelse eller lovgivningsprocesser fra en anden organisation, ministerium eller myndighed

Vi tilbyder…

 • God faglig sparring med en jurist og mulighed for at udvikle dine evner indenfor juridisk interessevaretagelse
 • Mulighed for at sætte din faglighed i spil med varierede arbejdsopgaver og problemstillinger
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt og anvendt.
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 30 ansatte og mange frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland.

Om LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.

Vilkår og rekrutteringsproces

Ansættelse finder sted med forventet opstart 1. februar og afslutning af ansættelsen den 31. december 2024. Der er tale om en 20 timers studentermedhjælpsstilling med mulighed for fleksibilitet i forhold til din undervisning og eksamensperioder. Lønnen er 140 kr/timen + feriepenge.

Arbejdsstedet er LGBT+ Danmarks sekretariat i indre by i København.

Send en motiveret ansøgning med CV og eksamenspapirer til sekretariatschef Susanne Branner Jespersen på [email protected] senest mandag den 19. januar 2023. Samtaler afholdes fredag den 26/1.

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.