Stor sejr for lige rettigheder: Folketinget vedtager ny lov om forældreskab og navneændring