Regnskabsmedarbejder til LGBT+ Danmark

LGBT Danmark er en landsforening, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer, herunder at modvirke minoritetsstress og øge trivslen blandt LGBT+ personer i Danmark og internationalt.

LGBT Danmark står midt i en vækstperiode med igangsættelse af flere landsdækkende initiativer, der samlet set udvider mulighederne for støtte til, rådgivning af og netværksmuligheder for LGBT+ personer. Hovedfokus for foreningens nationale arbejde vil de kommende år være at opbygge, understøtte og styrke LGBT+ bevægelsen i Danmark; dels ved at udbrede tilbud om rådgivning til hele landet, dels ved at igangsætte og kapacitetsudvikle lokale aktiviteter gennem tæt samarbejde med lokale LGBT+ organisationer.

Arbejdssted er baseret i sekretariatet i det centrale København. Der er tale om en 30 timers stilling.

Regnskabsmedarbejderen arbejder til daglig sammen med økonomichefen og er del af sekretariatet, der pt. består af 14 ansatte (inkl. studenter) og frivillige.

Ansvar og opgaver

Stillingens opgaver er:

 • dagligt bogholderi herunder ind- og udbetalinger
 • bank-, debitor- og kreditorafstemning
 • månedlig lønkørsel
 • vedligeholdelse af medlemssystem, herunder abonnementskørsel, rykkerkørsel og registrering af medlemsindbetalinger
 • løbende justering af diverse forretningsgange til best practice samt beskrivelse forståeligt i skrift og billeder
 • på sigt projektøkonomistyring i samarbejde med foreningens projektledere og økonomichef.

Kvalifikationer og erfaring

 • Minimum 3 års relevant erhvervserfaring
 • Kontoruddannelse med hovedvægt på bogholderi, regnskab og økonomi
 • Du har erfaring med budgetter og regnskaber på projektniveau og gerne rapportering til donorer og forstår at sætte dig ind i donorkrav samt nødvendigheden af at levere kvalitet til donorer og revisorer.
 • Du har flair for digitale løsninger og et solidt kendskab til Excel, og gerne systemkendskab til E-conomics, Dataløn, m.v.
 • Gode engelskkundskaber i skrift og tale
 • Gerne erfaring med LGBT+-området

Kompetencer

 • Du er en dygtig og engageret bogholder og kan videreformidle tal på en forståelig måde.
 • Arbejder effektivt og ansvarligt
 • Arbejder systematisk, og er i stand til at prioritere opgaverne og overholde angivne tidsfrister
 • Arbejder struktureret og bevarer en positiv indstilling og overblikket i hektiske øjeblikke
 • Er omhyggelig og har sans for detaljer og kvalitet
 • Har stærke samarbejdsevner samt bidrager og deler egen viden og erfaringer
 • Du er mere praktisk orienteret end teoretisk tænkende
 • Trives med at inddrage og hjælpe kollegaer i hverdagen

Praktisk

 • Ved spørgsmål vedrørende jobbets indhold, kontakt da økonomichef Lone Sigh Fehrmann på lfe@lgbt.dk eller 54 30 00 87.
 • LGBT+ Danmark følger lønmæssigt statens takser for AC-ansatte.
 • Ansøgningsfrist er 20. april, med samtaler sidste uge i april og forventet ansættelse pr. 15. maj eller 1. juni alt efter aftale.