Situationsbestemt flydende kønsidentitet

[adjektiver] og [substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: –
Oprindelse: fra det engelske udtryk situational genderfluid 

Betydning:
Situationsbestemt flydende kønsidentitet betegner en oplevelse af, at ens kønsidentitet kan variere baseret på den situation eller de omgivelser, som personen befinder sig i. Kønnet opfattes af disse personer ikke som en konstant, men som noget, der kan skifte gennem livet, så de f.eks. nogle gange oplever og identificerer sig mere maskulint og andre gange mere feminint. Et eksempel herpå kan være, at ens køn varierer alt efter, hvem man er sammen med. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet

Demigirl
Demiguy
Flydende kønsidentitet
Genderfuck
Gender nonconforming
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsdivers
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Nonkonform
Kønsdivers
Pankønnet
Tildelt køn
Transkønnet