ROPA

[initialord] 

Bøjning: 
Oprindelse:  engelsk forkortelse for Reception of Oocytes from the Partner  

Betydning:
ROPA står på dansk for modtagelse af æg fra partner. Det blev tidligere ofte kaldet dobbeltdonation, men fordi der ikke er tale om en egentlig donation foretrækkes betegnelsen ROPA. Blandt nogle LGBT+ par, hvor begge personer har en livmoder, er ROPA et ønske for at sikre og understrege begge forældres tilknytning til barnet. Som det er nu er ROPA dog kun tilladt af medicinske grunde, da der er lidt højere risiko for eksempelvis svangerskabsforgiftning under graviditeten. Det betyder, at en del danske par tager til udlandet for at få foretaget denne form for fertilitetsbehandling, og at det ikke altid er muligt at registrere den ene forælder som juridisk forælder i Danmark efterfølgende. 

Beslægtede begreber:
Dobbeltdonation
Donor

Familie
Fertilitet
Juridisk forældreskab
Medfar
Medmor
Medforælder
Regnbuefamilie
Stedbarnsadoption
Svangerskabsdonation
Stedbarnsadoption