Patologisering

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, -erne
Oprindelse: fra latin pathos (sygdom, lidelse) 

Betydning:
Patologisering betegner det at tilføje noget til en sygdomsdiagnosefortegnelse og dermed betragte det som en sygdom. Det modsatte af depatologisering. 

Beslægtede begreber:
Depatologisering
Diskrimination
Identitet
LGBT+ bevægelse
Rettigheder