Påbudt seksualitet

[adjektiv] og [substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: 
Oprindelse: fra engelsk compulsory sexuality 

Betydning:
Betegner antagelsen om, at alle personer bør have eller bør ønske at have sex af den socialt anerkendte slags. Antagelsen er noget, vi som personer er pålagt af udefrakommende normer, og er forskelligt fra begrebet seksualitet, der opdages indefra. Begrebet antyder, at du skal have sex, og du skal ønske at have sex, hvorimod seksualitet opstår dynamisk mellem personer, hvor de kan nå frem til en gensidig forståelse af, at de gerne vil have sex. De to begreber er ikke helt adskilte, idet trangen kan blive internaliseret, og dette kan resultere i tanker så som: ”Jeg vil ønske at ville have sex” og ”jeg vil ønske at ville have den sex, jeg får”. Overensstemmelse med trangen bliver den normative seksualitet, og afvigelse fra denne opleves som et pres såvel indefra som udefra. 

Beslægtede begreber:
Aromantisk
Aseksuel
Demiromantisk
Demiseksuel
Seksuel lyst
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Sex-negativ
Sex-positiv