Hen, de, zie, ze, den, det

[pronominer] 

Bøjning: flere muligheder
Oprindelse: – 

Betydning:
Forskellige personlige pronominer, der ikke lægger under for en binær kønsopfattelse. Se personlige pronominer for uddybning.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Demigirl
Demiguy
Genderqueer
Genderfuck
Gender nonconforming
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Nonkonform
Personlige pronominer
Pronomen
Tildelt køn
Transkønnet