Genus

[substantiv]

Bøjning: –
Oprindelse: svensk udtryk

Betydning:
Det svenske ord, der svarer til det engelske gender i sex/gender distinktionen, hvor gender betegner det sociale køn og sex det, som nogen ville kalde det biologiske køn. Denne opdeling stemmer dog ikke overens med de mange forskellige kønsidentiteter og biologiske variationer i kønskarakteristika, som findes, hvorfor den skal bruges varsomt og kritisk for ikke at privilegere det tildelte køn over personens egen forståelse af sin kønsidentitet. Ordet genus kan dog også referere mere bredt til køn som fænomen og kategori.

Beslægtede begreber:
Gender
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Queer
Queerteori
Sex
Tildelt køn