Genderpivot

[substantivel. [verbum] 

Bøjning: -er for substantiver, –ere, –erer, –erede for verbum
Oprindelse: Engelsk udtryk 

Betydning:
Engelsk udtryk for skæringspunktet mellem flydende og dobbeltkønnede kønsidentiteter, hvor det ene af kønnene forbliver stabilt, mens det andet varierer.
Som navneord kan det bruges til at definere en person som i: ”min kønsidentitet er genderpivot”, mens det som udsagnsord indikerer et skift i identitet: ”jeg genderpivoterer en del, så jeg foretrækker pronomenerne den/dem for tiden”.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Gender bender
Genderfuck
Genderqueer
Gender nonconforming
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
Kønsneutral
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Nonkonform
Queer
Queerteori
Stereotyp
Tildelt køn