Aromantik

Aromantiske personer er på en måde ekstra udsatte minoriteter inden for romantikområdet, idet samfundet gør sig en masse antagelser om personer, som det forventes, man lever op til (de såkaldte normer), og en af de stærkeste er, at man som person skal have lyst til og stræbe efter romantiske forhold. Der findes endda et begreb for det:

Amatonormativitet er antagelsen om, at et eksklusivt, romantisk forhold er normalt at indgå i, og at et sådant forhold er et universelt mål i sig selv. Et sådant forhold er normativt i den forstand, at det oftest behandles som overlegent, mere værdifuldt og mere nødvendigt end venskaber og andre ikke-romantiske forhold.

Denne antagelse er specielt ødelæggende for personer i det aromantiske spektrum (aromantiske, demiromantiske og gray-aromantiske), der i udgangspunktet sjældent eller aldrig nærer romantiske følelser for andre personer.

På baggrund af det har vi derfor lavet dette appendiks specifikt om aromantik; dels for at samle den viden om området, der er indeholdt i denne ordbog, dels for at udbrede kendskabet til det. Der findes endnu ikke nogen organiserede grupper eller foreninger for aromantiske personer, så det ligger på skuldrene af enkeltindivider, at informere om, hvad aromantik drejer sig om.

Seksuel orientering, romantisk orientering og krydsorientering

For mange er den romantiske orientering og den seksuelle orientering tilpasset hinanden, så kønnet (eller kønnene) på de personer, de forelskes i, også er kønnet (eller kønnene), de er seksuelt tiltrukket af. Nogle kan være romantisk tiltrukket af et andet køn end det, de er seksuelt tiltrukket af, også kaldet krydsorientering.

For dem, der ikke oplever romantisk tiltrækning eller sjældent gør det, er det oftest deres seksuelle orientering, der afgør, hvilket eller hvilke køn (hvis nogen), de er tilbøjelige til at forme seksuelle relationer til.

Aromantiske og forhold

Aromantiske personer kan lige så vel som andre ønske at være i et forhold, men gerne et uden nogen form for romantik. Nogle, men ikke alle, kan gå med til kompromisser for at tilfredsstille en romantisk anlagt partner. Som tilfældet med aseksuelle der, i fald de ønsker sig en partner, ofte ønsker sig en, der også er aseksuel, så ønsker flere aromantiske at danne forhold med andre som dem selv. Queerplatoniske forhold er meget udbredte blandt aromantiske forhold, da de netop ikke har et romantisk islæt. En del søger ikke forhold og har det fint med en tilværelse som single.


Se de enkelte opslag i ordbogen for den fulde ordlyd af definitionen.

Begreber om aromantiske personer:

Antiseksualisme: Tro på, at sex og seksualitet er forkert eller bør undgås. Adskiller sig fra aseksualitet ved, at det er en overbevisning/tro, mens aseksualitet er en seksuel orientering. Ikke alle aseksuelle er antiseksuelle, og ikke alle antiseksuelle er aseksuelle.

Aro-ace: Eng. slangudtryk for en aromantisk aseksuel person.

Aromantisk (eng. slangudtryk – aro): Person, der oplever lille eller ingen romantisk tiltrækning til andre. Hvor romantiske personer har et følelsesmæssigt behov for at være sammen med en anden person i et romantisk forhold, er aromantiske ofte tilfredse med venskaber og andre ikke-romantiske, evt. seksuelle relationer.

Aroseksuel (eng. slangudtryk): Betegnelse for en aromantisk person, der oplever seksuel tiltrækning til andre. Begrebet er en sammentrækning af ordene ”aromantisk” og ”seksuel”.

Demiromantisk: Person, der først oplever romantisk tiltrækning til en anden person efter at have udviklet en følelsesmæssig forbindelse til pågældende.

Gray-aromantisk: Person, der identificerer sig som værende et sted i ”gråzonen” (deraf navnet) mellem aromantisk og romantisk.

Sex-negativ: Se Antiseksualisme.

Sex-positiv: En tilgang til sex og den menneskelige seksualitet, der opfatter det fulde udbytte af seksuel interaktion som sundt og opløftende, og hvor enhver form og udtryk for seksualitet betragtes som potentielt positiv, så længe det er mellem samtykkende partnere.

Squish: Eng. udtryk for et platonisk crush på en anden person. Begrebet benyttes både i det aromantiske og i det aseksuelle miljø og beskriver følelsen af, at kunne lide nogen og ville være tæt på denne person, dvs. danne et tæt venskab med personen.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®