Landsledelsen

Landsledelsen er LGBT Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne, der finder sted hvert år i november. Landsledelsen har op til 9 medlemmer og referater fra møderne kan læses online.
Opgaverne er blandt andet at fastlægge hovedlinjerne i foreningens politiske arbejde og at varetage kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne fra de politiske udvalg.

Den nuværende landsledelse er valgt november 2018, og har følgende medlemmer:

Peder Holk Svendsen, forperson

Mail

Poster i LGBT Danmark:

Redaktør/medredaktør på forskellige interne medier, herunder Århus Nyt og Pan bladet. Arbejdsmarkedspolitisk talsperson og fra november 2017 forperson. Og en del andet gennem tiden.

Jeg trådte mine tidlige barnesko i foreningen tilbage i midten af 90’erne i Aarhus og har siden da været aktiv i LGBT Danmark på flere fronter, som aktivist i blandt andet Gå Ud gruppen og valgt til forskellige politiske organer i foreningen.

Jeg er et udpræget aktivt menneske; jeg tror på, at vi hver især kan gøre en forskel – og at vi gør en forskel, som enkeltpersoner og som forening. Vi kan og skal gøre verden til et bedre og mere oplyst sted og det er LGBT Danmark med til at gøre.

Selvom jeg egentlig er uddannet Cand. Mag i Religionsvidenskab og Historie med en afstikker indeover Teologi, har jeg blandt andet været postbud, arbejdet på teater, et par andre små ansættelser og sidder nu til dagligt med IT support i Ticketmaster.

Jeg tror på at vi er bedst, når vi løfter i flok, når vi giver hinanden den plads vi hver især har behov for og når vi selv lever den inklusion, som vi som den fantastiske og alsidige forening vi er, arbejder for.

Henrik Hynkemejer, generalsekretær

Mail

Poster i LGBT Danmark

Generalsekretær: 2010 –
Landskasserer: 2008 – 2010

Baggrund

Jeg er uddannet civiløkonom. Til daglig arbejder jeg som international lufthavnskonsulent for Københavns Lufthavne. Udover LGBT Danmark er jeg et aktivt foreningsmenneske med mange jern i ilden.

I landsledelsen varetager jeg rollen som generalsekretær og førsteprioriteten er således foreningens drift, projekter og fremtidige strategi: For at sikre et stærk LGBT Danmark, også i fremtiden, er det essentielt at foreningen igen bliver mere synlig og får styrket dialogen og samarbejdet i LGBT-miljøet.

Processen med at omdanne LGBT Danmark fra en forening udelukkende baseret på frivllige ressourcer til en stærk projektorganisation uden at miste det frivillige aspekt ligger mig stærkt på sinde.

Ud over landsledelsesarbejdet er jeg aktiv inden for foreningens internationalt politiske arbejde i udenrigsudvalget.

Tidligere har jeg været aktiv i andre foreninger indenfor LGBT sammenhænge, primært i BLUS – bøsse/lesbiske studerende i studenterhuset, hvor jeg har siddet i bestyrelsen, som kasserer og medansvarlig for de halvårlige blusfester. Derudover har jeg været aktiv i opstarten af den pannordiske forening for LGBT studenterforeninger ANSO (Association of LGBT Nordic Student Organisations).

Gode idéer og kommentarer er altid velkomne.

Frivillige er vores vigtigste ressource.

Karoline Barkvoll Holstad, økonomiansvarlig

Jeg er uddannet sociolog med speciale i internationale studier. Til daglig arbejder jeg som kommunikationskonsulent i AIDS-Fondet, hvor jeg analyserer og udvikler kampagneindsatser. Fra min uddannelse har jeg viden om mobilisering af sociale bevægelser, og jeg har i mit speciale undersøgt Sydafrikas position på LGBTQ+ området, bl.a. i FN.

Jeg kom ind i LGBT Danmark i 2014, hvor jeg startede i udenrigspolitisk udvalg. Her blev jeg senere FN-politisk talsperson.

Som del af Landsledelsen har jeg særlig fokus på organisationens langsigtede udvikling, og jeg sidder bl.a. med ansvaret for foreningens økonomi.

Primære mål for mig i Landsledelsen er at udvikle LGBT Danmark til:

  • en professionel organisation, der er et godt sted at være for både ansatte og frivillige
  • en organisation, der arbejder intersektionelt og inkluderende med andre organisationer, som arbejder med personer, der er minoriserede på baggrund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristikker.

For at opnå dette, lægger jeg i Landsledelsen fokus på normkritik og magtperspektiver, bæredygtig økonomi, og udvikling af et stabilt sekretariat.

Hvis du har ideer, observationer eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Kh
Karoline

Mail

Anja Bang Springborg
Ask Ulrich Petersen

Mail

Foreningshistorie
2009 medlem af gå-ud-gruppen, LGBT Ungdom
2011-2012 Næstforperson, LGBT Ungdom
2012-2014 Forperson, LGBT Ungdom
2014- hadforbrydelsespolitisk talsperson
2014- medlem af landsledelsen

Min gang i foreningen startede i 2009, hvor jeg blev medlem af gå-ud-gruppe, gruppen som på det tidspunkt tog ud på skoler, for at fortælle elever om, hvad det ville sige at være LGBT-person. Gruppen ledte mig dog hurtigt på nye foreningsspor og jeg valgte at stille op til ungdomsbestyrelsen. Her var jeg gennem en årrække indblandet i lidt af hvert fra konferencer til events på Roskilde festival.

Mit engagement i foreningslivet tog mig dog videre til landsledelse, hvor jeg sidder nu. Mit hjertebarn i foreningsarbejdet er at se bredden af LGBT-spektret, og sørge for at vi favner bredest muligt, ikke bare i bogstaver, men også i de andre faktorer der spiller ind på LGBT-personers levevilkår såsom hudfarve, økonomisk status eller kapabilitet.

Jeg blev uddannet lærer sommeren 2016 og arbejder som folkeskolelærer i Hellerup.
Mit engagement i foreningen er vigtigt for mig og jeg ser frem til mange flere år i LGBT Danmark.

Marko Pogacar

Jeg læser en kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi og er i gang med at efteruddanne mig til kognitiv psykoterapeut. Udover mit virke som landsledelsesmedlem i LGBT Danmark, arbejder jeg som rådgiver hos Aids-Fondet, Sex & Samfund og SIND – Landsforeningen for Psykisk Sundhed.

Jeg er klummeskribent og debattør på LGBT+-området. Mit hovedsigte med foreningsarbejdet er at tage hånd om den sociale udskamning og diskrimination af LGBT+-personer, som endnu eksisterer i bedste velgående. Jeg er en ildsjæl, som ser en vigtighed i at sætte mangfoldighed på dagsordenen, og som har en ambition om at skabe større rum for forskellighed i gadebilledet.

Hvis vi som minoritetsgruppe ønsker at skabe forandring, er vi nødsaget til at tage bladet fra munden og råbe højt om retten til at være lige stillet i samfundet.

Mail

Mikkel Christensen
Sarah Baagøe Petersen
Peter Høj

Mit virke i foreningen startede i 2015, hvor jeg blev en del af ‘Intro-gruppen’ i LGBT+ Ungdom, som var et socialt rum for unge lgbt+ personer. Siden er jeg blevet en del af ungdomsbestyrelsen og fra starten af 2018 trådte jeg ind i landsledelsen i LGBT Danmark.

I mit foreningsvirke arbejder jeg for at nedbryde de normer og fordomme, som ekskluderer og begrænser lgbt+ personer. Jeg arbejder for at skabe inddragelse i foreningsarbejdet og for at skabe en forening som rar at være en del af.

Baggrund

Til daglig læser jeg min kandidat i International Business på CBS samt arbejder for Abacus Medicine, men bruger majoriteten af min tid på frivillige engagementer. Udover min rolle som medlem af landsledelsen, er jeg ligeledes talsperson for LGBT+ Ungdom samt involveret i Nordic Study Abroad Community.

Mail

Forretningsudvalg

Landsledelsen har nedsat et forretningsudvalg, der kan kontaktes per mail. Forretningsudvalget består af:

  • Ask Ulrich Petersen
  • Henrik Hynkemejer
  • Karoline Barkvoll Holstad
  • Mikkel Christensen

Suppleanter

  • Martin Christensen
  • Theis Smedegaard

Forretningsorden

Landsledelsens gældende forretningsorden kan læses her: Forretningsorden for Landsledelsen