NETVÆRK FOR QUEER FORÆLDRESKAB

Netværk for Queer Forældreskab er et åbent netværk for queerpersoner, der ønsker et forum til snakke og diskutere familiedannelse udenfor normen og til at møde ligestillede og ligesindede.

Vi har eksisteret i knap 1 år og er stadig ved at finde vores form. På nuværende tidspunkt ønsker, vi at været et paraply netværk, der kan rumme de fleste tanker, følelser, bekymringer og begejstring inden for queer forældreskab.

Vi bestræber os på at holde 2 møder årligt. Mødernes form vil være løs, gerne med et oplæg med efterfølgende diskussion og socialt samvær.

Vi har tidligere benyttet netværket til at danne basisgrupper på baggrund af specifikke behov og vil fortsat afsøge denne mulighed, hvis der er nok, som er interesserede i det.

Du er velkommen til at kontakte os på: [email protected]

Mailen tjekkes i månederne op til næste arrangement. Følg med i kalenderen på hjemmesiden.