LGBT+ Danmark søger ny teamleder til Team Frivillighed & Fællesskaber

Vi leder efter dig der skal være teamleder for Team Frivillighed & Fællesskaber (FOF) hvor vil du være fagligt ansvarlig for udvikling og drift af frivilligområdet i LGBT+ Danmark, samt have faglig ledelse af et team på 5 medarbejdere.   

Frivilligområdet i LGBT+ Danmark består af indsatser, der er forankret i Team FOF:
AURA fællesskaber for børn og unge og lokale sociale grupper i hele landet (pt. i 20 byer i Danmark); Ungehøjskolen Queer The Future, som afholdes 3 gange om året; Queer to Peer oplæg, som faciliteres af unge frivillige; LGBT+ Medborgerhuset i København og Besøgsvennerne, henvendt 65+ borgere i København. Derudover danner frivilligområdet også ramme og engagement for indsatser i andre teams i sekretariatet, hvor der indgår frivillige (fx LGBT+ Rådgivningen).  

Som ansvarlig for frivilligområdet vil du fungere som daglig og faglig leder af 5 frivilligkoordinatorer, hvoraf to arbejder på vores kontor i Aarhus. Herudover vil du havde din egen portefølje, som består af at projektlede Besøgsvennerne og over de næste år udvikle relevante indsatser og tilbud på nationalt plan for LGBT+ voksne og seniorer.

Du vil have ansvar for: 

 • at sikre en stærk frivilligfaglighed og et sundt og motiverende frivilligmiljø i LGBT+ Danmark 
 • at udvikle og drifte de organisatoriske rammer for frivillighed 
 • at give faglig sparring til projektledere og frivilligkoordinatorer i Team FOF 
 • daglig ledelse herunder prioritering af opgaver, tidsforbrug og ansvar af Team FOF som helhed og for den enkelte medarbejder  
 • monitorering af projektimplementering i FOF, ift. aktiviteter, milepæle og økonomi 
 • koordinering af opgaver og arbejdsgange, samt prioritering af ressourcer ift. personale, økonomi og fundraising med øvrige teamledere, sekretariatschef og økonomichef  
 • fundraising, idéudvikling og udvikling til og af frivilligområdet i tæt sparring med dit team og sekretariatschefen
 • internt frivilligbudget, herunder kommunale bevillinger 
 • projektledelse af Besøgsvennerne
 • på sigt udvikle relevante indsatser og tilbud på nationalt plan for LGBT+ voksne og seniorer

 LGBT+ Danmark arbejder teambaseret, og du skal være indstillet på et tæt samarbejde med teamlederne fra de andre teams. Du får base og daglig arbejdsplads i København.  

Om LGBT+ Danmark 

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.    

Vi forventer, at du 

 • får energi af at arbejde med og for frivillige
 • er bekendt med uddannelse i organisering, gerne med inspiration fra Marshall Ganz’ organiseringsmetoder
 • trives med både drifts- og udviklingsopgaver
 • har min. 5 års erfaring fra lignende stilling 
 • har erfaring med faglig ledelse af projektledere 
 • er en erfaren projektleder og kan optimere opgaveløsningen på tværs af indsatsens projekter 
 • har en stærk faglighed omkring det at skabe et godt frivilligmiljø og lokale fællesskaber 
 • har erfaring med selv at lede, koordinere og motivere frivillige 
 • er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv 

Det er en fordel, hvis du: 

 • har viden om LGBT+ området – og også kan lære den fra dig 
 • har kendskab til det kommunalpolitiske system, da mange af foreningens projekter er forankret der 

Vi tilbyder 

 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil. 
 • At blive en del af en arbejdsplads, hvorfaglig udviklingprioriteres, og hvor der vil værerig mulighed forat udvikle nyekompetencer. 
 • God mulighed for selv attilrettelægge ogstyre din tid.  
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliveranerkendt og anvendt.   
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 30 ansatte og 250 frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland.   

Vilkår og rekrutteringsproces 

Ansættelse finder sted med forventet opstart snarest muligt og senest 1. marts 2024. Der er tale om en fast 37-timers stilling. Der skal påregnes aftenarbejde og weekendarbejde ind i mellem. Der kompenseres med fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. Lønrammen følger i vid udstrækning statens AC-overenskomst.   

Send en motiveret ansøgning og CV til sekretariatschef Susanne Branner Jespersen, [email protected] senest onsdag 3. januar 2024. Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Susanne på samme mail.
Første runde af samtaler forventes afholdt den 15. og 18. januar. Anden runde af samtaler forventes afholdt den 24. januar, hvor der forinden vil blive stillet en opgave.   

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.