LGBT+ Danmark søger en stærk projektleder med engagement for unge frivillige

Vil du være med til at etablere en landsdækkende indsats for at skabe en tryggere skolegang for LGBT+ børn og unge? Kan du engagere og understøtte unge frivillige?

I stillingen som projektleder får du ansvaret for foreningens nyeste projekt, der har til formål at skabe en tryggere skolegang for LGBT+ børn og unge. Du skal etablere, uddanne og understøtte et landsdækkende frivilligt queer-to-peer dialogkorps, der skal være en integreret del af foreningens ungefællesskab AURA. Du vil få ansvar for at etablere kontakter til skoler og ungdomsinstitutioner i udvalgte kommuner over hele landet, og sikre forbindelsen mellem dialogkorpset og disse. Samtidig får du ansvar for at forankre, at de deltagende skoler og institutioner vil arbejde langsigtet for og med LGBT+ børn og unges trivsel.

 

Vi forventer, at du
 • Har dokumenteret professionel erfaring med projektledelse.
 • Er erfaren i at mobilisere, uddanne og motivere unge frivillige.
 • Har indgående kendskab til undervisning af børn og unge.
 • Har faglig indsigt i og erfaring med LGBT+ området.
 • Er en stærk formidler, der drives af at gøre viden om LGBT+ personer tilgængeligt for alle.
 • Besidder stærke samarbejdsevner og et selvstændigt drive.
 • Trives med at lave opsøgende arbejde.

 

Det er en fordel, hvis du:
 • Har erfaring med at samarbejde med kommunale institutioner
 • Har erfaring med at udvikle undervisnings- og informationsmaterialer
 • Har kørekort

 

Vi tilbyder
 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil, hvor faglig udvikling prioriteres, hvor der vil være rig mulighed for at udvikle nye kompetencer, og hvor du selv er med til at udvikle din stilling og dine ansvarsområder over tid.
 • Et lærerigt arbejdsmiljø, hvor du vil stifte bekendtskab med et bredt udsnit af foreningens arbejdsmetoder.
 • God mulighed for selv at tilrettelægge og styre din tid.
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt.
 • En plads i et engageret sekretariat af 25 ansatte og 250 frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland.

Du får base og daglig arbejdsplads i enten Aarhus eller København, alt efter hvor du er bosat.

LGBT+ Danmark arbejder teambaseret, og du vil indgå i teamet for Frivillighed & Fællesskaber sammen med foreningens frivilligkoordinatorer. Der vil også være samarbejde med øvrige teams, særligt team Viden & Outreach samt team Kommunikation.

Der forventes en del rejseaktivitet i stillingen, samt aften- og weekendarbejde.

 

Om LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.

 

Vilkår og rekrutteringsproces
Ansættelse finder sted snarest muligt og senest 1. april. Der er tale om en fast 30-37-timers stilling (timetal er fleksibelt ifht ansøger). Lønrammen følger i vid udstrækning statens AC-overenskomst.

Send en motiveret ansøgning og CV til sekretariatschef Susanne Branner Jespersen på [email protected] senest onsdag d. 1. februar 2023 kl. 12. Samtaler forventes afholdt i uge 6 og evt. i uge 8.

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.