LGBT+ Danmark søger en formidlingsstærk projektleder til ny indsats i landets grundskoler

Drømmer du også om at grundskolen skal være et trygt sted for alle? Vær med til at etablere en landsdækkende indsats der giver en tryggere skolegang for LGBT+ børn og unge.

Som projektleder får du ansvaret for LGBT+ Danmarks nyeste projekt, der skal give fagprofessionelle, som arbejder med trivsel i landets skoler og kommuner, et lettilgængeligt, praksisnært og let anvendeligt tilbud om faglig sparring og opkvalificering i LGBT+ kompetencer. Projektets direkte målgruppe er skole- og andre socialrådgivere, sundhedsplejersker, socialforvaltninger og børne- og ungeafdelinger i landets kommuner.

Din primære opgave vil være opsøgende arbejde til målgruppen, samt – i samarbejde med dine teamkollegaer – at udvikle relevante tilbud, der har fokus på opkvalificering og faglig sparring samt afholdelse af kurser, workshops og sparring.  

Vi forventer, at du 

 • har dokumenteret professionel erfaring med projektledelse. 
 • har faglig indsigt i og erfaring med LGBT+ området. 
 • har solid erfaring med grundskolers og kommuners arbejdsgange og procedurer. 
 • har indsigt i forebyggelsesarbejde og Barnets Lov. 
 • er en stærk formidler, der drives af at gøre viden om LGBT+ personer tilgængeligt for alle. 
 • besidder stærke samarbejdsevner og et selvstændigt drive. 
 • har dokumenteret professionel erfaring med at afholde kurser, oplæg og workshops og står stærkt på gulvet. 
 • trives med at have mange bolde i luften og kunne koordinere på tværs.  
 • kan have mange rejsedage, da projektet er landsdækkende.  

Vi tilbyder 

 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil, hvor faglig udvikling prioriteres, hvor der vil være rig mulighed for at udvikle nye kompetencer, og hvor du selv er med til at udvikle din stilling og dine ansvarsområder over tid.  
 • Et lærerigt arbejdsmiljø, hvor du vil stifte bekendtskab med et bredt udsnit af LGBT+ Danmarks arbejdsmetoder.  
 • God mulighed for selv at tilrettelægge og styre din tid.  
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt og anvendt. 
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 30 ansatte og ca. 300 frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland. 

Du får base og daglig arbejdsplads i enten Aarhus eller København, alt efter hvor du er bosat. 

LGBT+ Danmark arbejder teambaseret, og du vil indgå i teamet for Viden og Outreach. Der vil være tæt samarbejde med foreningens øvrige teams, særligt team Frivillighed og Fællesskaber samt team Kommunikation og Politik.  

Der forventes en del rejseaktivitet i stillingen, samt aften- og weekendarbejde.  

Om LGBT+ Danmark 

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.    

Vilkår og rekrutteringsproces 

Ansættelse finder sted 1. juni. Der er tale om en projektstilling til og med udgangen af 2026 på 37 timer om ugen, med mulighed for forlængelse alt afhængig af anden funding. Lønrammen følger i vid udstrækning statens AC-overenskomst.   

Send en motiveret ansøgning og CV til teamleder Heine Gregers Carlsen på senest 15. april kl. 12. Samtaler afholdes den 25. maj på LGBT+ Danmarks kontor i enten Aarhus eller København (alt efter hvor du er bosat).  

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.