LGBT+ Danmark får ny programleder til at styrke den samlede rådgivningsindsats

Billede af programleder for rådsgivningsindsatserne Sylvia til venstre. Billedet er delt i to og til højre er en ensfarvet magenta baggrund med LGBT+ Danmarks logo nede i venstre hjørne.

Silvia Miglioranza (hun/hende) blev ansat som rådgivningsfaglig programleder i LGBT+ Danmark den 29. august 2022

Med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan LGBT+ Danmark nu sikre kapaciteten og kvaliteten på tværs af rådgivningerne i Aarhus, Aalborg og København. LGBT+ Danmarks frivillige rådgivere har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser og i 2021 besvarede rådgiverne 50 % flere henvendelser end året forinden.

Med ansættelsen af Silvia Miglioranza som ny programleder vil det samlede landsdækkende rådgivningstilbud blive styrket, så LGBT+ Danmarks frivillige rådgivere fortsat vil kunne imødekomme stigningen i antal henvendelser og yde rådgivning af høj kvalitet til både LGBT+ personer, nærtstående og fagpersoner.    

LGBT+ Danmarks rådgivningstilbud i hhv. København, Aarhus og Aalborg består af frivillige rådgivere, som yder gratis, fortrolig psykosocial rådgivning for LGBT+ personer, deres nærtstående og fagpersoner.

Rådgivningerne oplever en markant øget efterspørgsel og i særlig grad fra unge LGBT+ personer og fagpersoner med borgerkontakt. Henvendelserne afspejler et stigende behov for rådgivning med udgangspunkt i specialviden om LGBT+ personers vilkår og udfordringer.

En ny projektfinansiering og en ny programleder skal bidrage til at imødekomme den store efterspørgsel og gøre det muligt at udvide kapaciteten samt sikre en forsat udvikling og kvalificering af tilbuddene.  

Ny programleder skal styrke og kvalificere det samlede rådgivningstilbud

Med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond får LGBT+ Danmark i perioden 2022-2024 finansiering til at kapacitetsudvikle og kvalitetssikre den samlede rådgivningsindsats.   

Den nye finansiering betyder blandt andet, at LGBT+ Danmark har kunne udvide sin nationale afdeling med programleder Silvia Miglioranza (hun/hendes), der foruden at drive rådgivningsindsatsen skal være med til at udvikle foreningens besøgsvenneordning for ældre og gruppesamtaleforløb for transpersoner. Silvia er uddannet cand.mag i dansk og medievidenskab, og har 10 års erfaring med rådgivningspraksis og faglig ledelse fra bl.a. Headspace og Sex & Samfund.   

I det daglige vil Silvia understøtte og styrke de frivillige rådgiveres arbejde, og sikre adgang til faglig støtte og sparring herunder løbende kompetenceudvikling og supervision. Herudover vil Silvia stå for at implementere og følge op på kvalitetsstandarder, for at sikre tilbuddenes kvalitet forud for en kommende akkreditteringsproces, hvor det samlede rådgivningstilbud søges kvalitetsgodkendt ved RådgivningsDanmark i 2023.  

At Den A. P. Møllerske Støttefond har valgt at finansiere indsatsen betyder bl.a. at LGBT+ Danmark kan udvide kapaciteten, og rekruttere og uddanne endnu flere rådgivere til at imødekomme den stigende efterspørgsel.  

Det betyder også at LGBT+ Danmark i endnu højere grad kan målrette og opkvalificere rådgivningstilbuddet til at imødekomme det stigende antal henvendelser fra både unge LGBT+ personer og forældre, lærere og andre fagpersoner med ungekontakt, som søger støtte og rådgivning.  

LGBT+ Danmarks rådgivning er åben for alle med spørgsmål omkring køn, krop eller seksualitet og kan kontaktes både på telefon, mail, chat eller ved fysisk fremmøde. De enkelte rådgivninger har alle en ugentlig åbningstid, og yderligere information kan findes via link i bunden. 

Har du en generel forespørgsel relateret til LGBT+ Danmarks samlede rådgivningsindsats kan du kontakte Silvia Miglioranza på .