Landsretten frifinder privat sæddonor: Det er ikke ulovligt at donere sæd til hjemmeinsemination

En 55-årig mand, der var blevet idømt en bøde i byretten for at have doneret sæd til en række par til brug ved hjemmeinsemination, er blevet frifundet i Vestre Landsret. LGBT+ Danmark er glade for frifindelsen, der bekræfter, at hjemmeinsemination med kendt donor ikke skal dømmes efter regler for sundhedspersoner.

Vestre Landsret frifandt i går 16/11 en 55-årig mand fra Herning, der i privat regi har doneret sæd til flere par til hjemmeinsemination. Manden var ellers blevet dømt og tildelt en bøde i byretten.

Byretten lagde vægt på, at sæden var blevet doneret til mindst 5 forskellige par, at kontakten var formidlet igennem en hjemmeside, og at donationerne derfor havde en vis systematik. På denne baggrund fandt byretten, at sæddonoren var omfattet af de regler, som fertilitetsklinikker skal følge, og kunne få en bøde for at have brudt de regler.

Selvom de fleste hjemmeinseminationer foretages uden det omfang og den systematik, der karakteriserer denne sag, har der alligevel været i tvivl om, hvorvidt byretsdommen også kunne have en betydning for enkeltpersoner, der donerer til et enkelt par, som det ofte er tilfældet i LGBT+ familier. Men landsretten bekræfter i dommen, at simple hjemmeinseminationer ikke er omfattet af vævslovens krav, blandt andet fordi de ikke indebærer en større sundhedsmæssig risiko end samleje.

Landsretten lagde desuden vægt på, at donoren havde etableret en personlig relation til de par, der skulle bruge sæden og at han ikke modtog penge for sæddonationen.

Det er muligt, at sagen bliver anket til højesteret, hvor den kan få et andet udfald. Men på baggrund af den nuværende dom er retstillingen, at der altså heldigvis ikke er nogen risiko for at få en bøde, når man som privatperson donerer sæd til en hjemmeinsemination til et par, man kender privat. Opdatering 5/12: Sagen er ikke blevet anket.

Der er mange LGBT+ par, der ønsker at skabe familie ved hjælp af hjemmeinsemination med en kendt donor. Derfor er LGBT+ Danmark glad for, at Landsretten har slået fast, at en privat sæddonor ikke kan få bøder efter en lov, der er rettet imod sundhedspersoner.

Rådgivning: /bookings/">Har du spørgsmål om familiedannelse kan du booke tid i vores online familiedannelsesrådgivning her