Jobopslag: Videns- og outreachmedarbejder hos LGBT+ Danmark i København

Susanne Branner Jespersen holder oplæg

Som videns- og outreachmedarbejder hos LGBT+ Danmark er du ansvarlig for udvikling, salg og afholdelse af oplæg, workhops, seminarer og webinarer for et bredt udvalg af fagprofessionelle, institutioner, virksomheder og skoler på organisationens vegne på baggrund af den tilgængelige viden og forskning på LGBT+ området. Du vil få ansvaret for at udvikle nye typer af oplysningsaktiviteter til andre målgrupper, og du vil skulle koordinere LGBT+ Danmarks opsøgende oplysningsarbejde, så organisationen kan imødekomme et stigende behov for viden om LGBT+ personers levevilkår, og om hvordan man som ansvarlig for fællesskaber af alle arter kan skabe tryggere rammer for LGBT+ Danmarks målgruppe.  

Du får du base og daglig arbejdsplads i København.   

LGBT+ Danmark arbejder teambaseret, og du skal være indstillet på et tæt samarbejde med kolleger i LGBT+ Danmarks nationale team, samt have øje for samarbejdsflader med andre teams. Du skal forvente et opstartsforløb, hvor du følger nuværende medarbejdere, der holder oplæg (sekretariatschef samt projektansatte), og derefter overtage al udadvendt oplysningsaktivitet. Det er en stilling, hvor der er rig mulighed for at definere dine egne opgaver, fx gennem udvikling og salg af bl.a. kursustilbud. Der vil være en del rejseaktivitet, da det forventes at du skal afholde 2-4 oplysningsaktiviteter per uge på landsplan.  

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.  

 

I en stilling hos LGBT+ Danmark tilbyder vi:

 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil, hvor vidensformidling og -udvikling prioriteres, og hvor der vil være rig mulighed for at udvikle nye kompetencer. 
 • Introduktion til normkritiske og intersektionelle arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører. 
 • God mulighed for selv at tilrettelægge og styre din tid. 
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt og anvendt.  
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 20 ansatte og mange frivillige, der arbejder hårdt for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland.  
 • En stilling i en organisation i udvikling. 
 • Lønvilkår svarende til akademikere ansat i staten. 

 

Du vil få ansvar for at:

 • Udvikle og afholde LGBT+ Danmarks udadrettede oplysningsaktiviteter. 
 • Koordinere organisationens opsøgende salgsarbejde i forhold til landets kommuner, skoler, institutioner, virksomheder og andre relevante fællesskaber. 
 • Definere, designe, planlægge og afholde nye kurser og tilbud efter behov. 
 • Holde LGBT+ Danmarks sekretariat opdateret på den nyeste viden på området.  
 • Repræsentere organisationen i diverse styregrupper hvor LGBT+ Danmarks viden efterspørges. 
 • Kvalitetssikre myndighedsmateriale og give feedback på andre institutioners henvendelser ift. LGBT+ perspektiver.  

 

Vi forventer, at du:

 • Har dokumenteret professionel erfaring med undervisning, facilitering og planlægning af forskningsbaseret vidensformidling. 
 • Har faglig indsigt i og erfaring med LGBT+ området. 
 • Er en stærk formidler, der drives af at gøre viden om LGBT+ personer tilgængeligt for alle.  
 • Også er indstillet på at løse de praktiske opgaver ifm. salg, planlægning og afholdelse af fx kurser. 
 • Besidder stærke samarbejdsevner og kan ”stå på gulvet” selv når der kommer kritiske spørgsmål. 
 • På sigt kan gøre LGBT+ Danmarks oplægsvirksomhed økonomisk bæredygtig.  
 • Kan facilitere inddragende møder, workshops og processer. 
 • Er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv. 

 

Vilkår og rekrutteringsproces:

Ansættelse finder sted med forventet opstart 1. april. Der er tale om en fast 37-timers stilling. Der skal påregnes en del rejseaktivitet og aften/weekend arbejde, hvor der kompenseres med fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen, herunder mulighed for afspadsering inden for rammerne af gældende overenskomst. Lønrammen følger statens AC-overenskomst.  

Send en motiveret ansøgning og CV til sekretariatschef Susanne Branner Jespersen på [email protected] senest den 15. februar 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 9 og 10. Der forventes 2 samtalerunder, og 2. runde vil tage udgangspunkt i en faglig case.  

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.